logo tobb logo tobbetu

“Gençler Yönetime Katılın, Kenti Birlikte Yönetelim” 4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi TEPAV’ da gerçekleşti.
Haber resmi
21/10/2019 - Okunma sayısı: 3315

 

 

ANKARA - Dördüncü Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi “Ekonomi ve Kentleşme” temasıyla TEPAV, TOBB Üniversitesi, Kent Araştırmaları Enstitüsü ve İdealKent Dergisi ortaklığında 16–17–18 Ekim tarihlerinde TEPAV Binasında gerçekleşti. Üç gün boyunca yoğun ilgi gören kongrede 3 Aktör Oturumu, 1 forum, 1 çalıştay ve 9 paralel toplam 37 oturum ile tamamlandı.

Kongrenin son gününde araştırmacıların sundukları bildiriler eşliğinde katılımcılar da kente ve iyi yönetişime dair; “Kentsel Tasarımda Yeni Yaklaşımlar”, “Kent Hakkı Kavramına Yaklaşımlar”, “Kentleşme ve Mimarlık”, “Çevresel Sürdürülebilirlik ve Kent”, “Tarımda Dönüşüm ve Kır-Kent İlişkisinin Değişen Yüzü”, “Sayısal Modeller ile Kent(leşme)”, “Sanayileşme ve Kentsel Gelişmeye Etkileri”, “Türkiye Örnekleri Üzerinden Soylulaştırma”, “Neoliberal Kapitalizm: Kentleşme Süreçlerine Etkileri ve Sonuçları”, “Planlama Süreçleri ve Plancının Rolü”, “Akıllı Kentler: Çıkmazları ve Potansiyelleri”, “Kentsel Tasarım ve Büyük Organizasyonlar” ve “Sosyo-mekansal Ayrışmanın Farklı Katmanları” başlıklı oturumları takip ederek verimli bir akış eşliğinde kente katılım ve kentleşme kavramlarını derinlemesine tartışma fırsatı buldular.

Kongrenin kapanış ve değerlendirme bölümü Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Sekreteri Yusuf Sunar’ın moderatörlüğünde, Kent Bilimci ve Akademisyen Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla gerçekleşti. Kentsel Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü başlıklı kapanış oturumda konuşmasını yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kentlilik bilinci, şeffaf-hesap verebilir ve katılımcı yönetim anlayışına vurgu yaptı. Bu vurgularını geliştirdikleri mobil bir uygulama aracı örneği üzerinden açıklayan Yavaş, doğrudan başkana bağlı bir mesaj sistemi ile halkın görüş, öneri ve şikâyetlerini iletebileceği bir mobil uygulama aracı ile Ankara’da kentlilik bilincini yerleştirmeyi amaçladıklarını ve kentin yönetiminde halkın söz sahibi olmasının önemini vurguladı. Aynı zamanda belediye tarafından yapılan tüm işlemlerde hesap verebilir olmak istediklerini ifade eden Yavaş, E-ihale uygulamasıyla da daha çok rekabet yaratarak halkın parasını en etkili biçimde kullanmayı amaçladıklarını belirtti. Mevzuatlarda mümkün olduğunca bazı güncellemeler ile daha işlevsel ve daha demokratik bir süreç geliştirmek istediklerini belirten Yavaş, “Sevgili gençler, tek istediğimiz şu: Gençler yönetime katılın, kenti birlikte yönetelim. Vatandaş olmanız yeter, Ankara’da ikamet ediyor olmanız yeter. Kente dair bir şeyler söyleyin istiyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. İyi bir şey yapacaksak da birlikte yapalım, suç işleyeceksek de birlikte işleyelim.” dedi.

Yavaşın ardından kent bilimci ve akademisyen Prof. Dr. Ruşen Keleş de kapanış toplantısında kongreye sunulan bildirileri ve gündemdeki kent sorunlarını değerlendirdi. Konuşmasında yerel yönetimlerde merkeze bağlılığın ve dolayısıyla da merkezileşmenin güçlendiğini belirten Keleş, özellikle planlama ve imar konularında merkezileşme eğilimlerinin arttığını ifade etti. Yerelleşmenin ve kent kimliğinin önemini vurgulayan Keleş, kent kimliğinin gereği gibi korunabilmesi için mahalli idareler birimi olan Tarihi Kentler Birliği’nin önemine, çabalarına ve faaliyetlerine vurgu yaptı.

Küreselleşmenin beslediği bencilleşmenin kent, sanat ve tarih üzerinde biyolojik çeşitliliğin azalmasında büyük rol oynadığını da hatırlatan Keleş, Kant’ın bir sözünden alıntı yaparak kentlinin, hak sahibi olmasını yeterli olmadığını ve kenti sahiplenmek gerektiğini belirtti. Gençliğe olan güveninin bu kongre sayesinde güçlendiğini ifade eden Keleş, “Yoksulluğu giderecek, engelliler için kent tasarımı politikalarının uygulanacak olmasını ve hukuk devleti olmanın neleri gerektirdiği ve ahlak kurallarının önemine de yer vererek güzel işler başarılmasının umudunu taşıyorum.” dedi.

Etiketler: Ekonomi, Kentleşme,

Yazdır

« Tüm Haberler