logo tobb logo tobbetu

Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Şirketi İstanbul’dan… Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi yüzde 5.808 büyüme oranıyla Turna.com oldu.
Haber resmi
10/02/2022 - Okunma sayısı: 6921

 

 

TOBB öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda, TEPAV ve TOBB-ETÜ işbirliği ile bu yıl yedincisi düzenlenen Türkiye 100 Programı kapsamında; Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, Ticaret Bakanı Dr.Mehmet Muş ve çok sayıda Oda-Borsa Başkanı ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’un da katılımı ile 8 Şubat 2022, Salı günü TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle açıklandı.

Açılış konuşmasını yapan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, pandemi ile birlikte güçlü bir dijital altyapının ekonominin en büyük büyüme motoru olduğuna işaret etti. KOBİ’lerin Türkiye’deki toplam ticaretin %99,9’unu oluşturduğunu belirten Aksoy, KOBİ’lerin rekabetçi güçlerini artırabilmelerinin ve yeniden şekillenen dünyaya adapte olabilmelerinin ancak dijitalleşme ile mümkün olduğunun altını çizdi. E-ticaret ve dijital pazarlamanın pandemi ile birlikte öne çıkan konular olduğunu ifade etti. Türkiye’deki KOBİ’lerin e-ticaret ve dijital pazarlama konularına adaptasyonunu hızlandırmak için harekete geçtiklerini belirten Aksoy, TOBB’un Türkiye’nin en hızlı büyüyen KOBİ’lerini belirleyerek ekonomik bağlantılarını kuvvetlendirmeye amaçladığı bu programa gururla dahil olduklarını aktardı. Atılmış olan adımların ve bu ödül töreninin uzun vadede KOBİ’lerin dijitalleşmesinde teşvik edici bir rol oynayacağını söyledi. Aksoy, programa katılan ve ödül alan KOBİ’leri tebrik ettikten sonra sözlerini noktaladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 7 Şubat 2022 itibariyle TOBB’un 70 yaşına bastığını ve 70 yıl sonra bile aynı heyecanla güçlü Türkiye için çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek sözlerine başladı. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin 2017-2019 dönemindeki ortalama büyümesinin yüzde 498 olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bu şirketlerin inanılmaz bir başarı kaydettiğini, Türkiye'deki milli gelir artışının 13 kat üzerinde bir performans gösterdiklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu Türkiye 100 şirketlerinin aynı dönemde istihdamlarını yüzde 148 artırmış olduklarını belirterek, bu şirketlerin yüzde 76’sının 78 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi. Söz konusu şirketlerin genç, yenilikçi ve sürdürülebilir olduklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 şirketlerinin herkesin bildiği işleri farklı bir anlayışla yaptıklarını, dijital teknolojiyi iyi kullanmaları, çalışanlarının eğitimini önemsemeleri ve yüksek çevre bilinciyle hareket etmelerinin onları farklı kılan etmenler olduğunu ifade etti.

Türkiye 100 programını üç ana nedenle önemsediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, ilk nedenin büyük başarılar sağlayan bu firmaları takdir etmek istemeleri olduğunu aktardı. İkinci olarak geleceği parlak olan bu şirketlerin daha fazla büyümelerini istediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, üçüncü nedenin ise zenginleşmenin ve kalkınmanın anahtarı olan girişimciliği desteklemek olduğunu vurguladı. Bunun için şirketlere her türlü desteği verdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu başarı hikayelerinin herkes tarafından duyulmasının önemli olduğunu aktararak sözlerini tamamladı.

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, girişimciliğin ekonomik gelişme ve kalkınmanın can damarı olduğuna işaret ederek sözlerine başladı. “Bir ülkede girişimci sayısı ve buna bağlı olarak kurulan şirket sayısı arttıkça, ekonomik büyüme de ivme kazanmaktadır. Girişimcilik değişime öncülük etmektir. Müteşebbis yeni fikirlerin uygulanmasında ve yayılmasında anahtar kişidir.” diyerek konunun önemine dikkat çekti. Bu ödülü almaya hak kazananların girişimciliğin ve sağlıklı rekabetin önemini kavrayan; yeni fikirleri hayata geçiren ve sektöründe öncü hale gelen oyuncular olduğunu vurgulayan Muş, bu şirketlerin Türkiye’nin ekonomik gelişmesine, istihdamına ve refahına azami derecede katkı sağlayacaklarına inandığını belirtti. Devletin, ülke ekonomisinin gelişmesi adına alın teri döken girişimcilerin her zaman yanında olduğunu aktaran Muş, Ticaret Bakanlığı olarak özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmalarını sürekli güncel tuttuklarını ifade etti. Türkiye’nin dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına konumlandırma hedefi doğrultusunda Ticaret Bakanlığı’nın adil, şeffaf ve güvenilir bir ticaret ortamı tesis etmek için devamlı çalıştığının altını çizdi. Muş, 2021 yılındaki ekonomik büyüme ve ihracatta elde edilen önemli başarılarda iş dünyasının girişkenliğinin de önemli rol aldığını belirtti.

Küresel tedarik zincirlerinin köklü değişime uğradığı bir dönemden geçildiğine ve Türkiye’nin bu değişimin gereğini başarıyla yerine getirip, etkinliğini daha güçlendireceğine inandıklarını aktaran Muş, bu inancın temelini burada ödüllendirilen şirketler gibi başarılı şirketlerden aldıklarını vurguladı. Muş, Türkiye 100 ödüllerinin, şirketlerin bugüne kadar verdikleri emeklerin bir nişanesi olduğu kadar, Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olacağını belirtti. Muş, ilk 100’e giren tüm firmaları gönülden tebrik ederek konuşmasını sonlandırdı.

Şirketlerin ortalama büyüme oranı yüzde 498

Ortalama ciro büyüklükleri 64,7 milyon TL olan en hızlı büyüyen 100 şirket, 2017-2019 döneminde cirosunu ortalama yüzde 498 oranında artırdı. Bu şirketlerinin 2017 – 2019 dönemindeki nominal gelirlerindeki artış oranı, Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 13 katı kadar gerçekleşti. İstihdamları, yüzde 148,2 oranında arttı.

Bu 100 şirketin 76’sının 78 farklı ülkeye ihracat yapıyor ve ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya ilk sırada dikkat çekiyor. İhracat yapan firmalar, toptan ticaret sektöründe yoğunlaşıyor.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin COVID-19 sürecinde uzaktan çalışma şekline uyum sağlamış. Bu süreçte 67 şirket en az bir kamusal destekten yararlandı. En fazla yararlanılan kamusal destekler ise: Kısa Çalışma Ödeneği, kamu bankalarının destek paketleri, istihdam destekleri, vergi ve prim ödemeleri.

Ayrıca COVID-19 sürecinde firmaların 48’i finansman ihtiyacını özkaynaklarından karşılarken, 52’si kamu/özel banka kredi imkanlarından yararlandı.

En çok şirket İstanbul ve Ankara’dan…

Türkiye 100 listesinde 29 farklı şehirden şirket yer alırken, şirket sayısı sıralamasında ilk sırada 33 şirket ile İstanbul bulunuyor. İstanbul’u Ankara (14), İzmir (9), Antalya (7), Kocaeli (4), Adana ve Mersin (3), Bursa, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri ve Samsun (2) takip etti. Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecek, Çankırı, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Manisa, Mardin, Sakarya, Sivas, Trabzon, Yalova ve Zonguldak illerinden ise 1’er şirket listede yer buldu.

Sektörel ağırlık “Bilgisayar Programlama ve Danışmanlık”ta…

Türkiye 100 listesinde 32 farklı sektörden şirket bulunuyor. “Bilgisayar Programlama ve Danışmanlık” sektörü 19 şirket ile ilk sırayı alırken,  “Makine ve Ekipman İmalatı” 11, “Toptan Ticaret” 8, “Fabrikasyon metal ürünleri” 6 ve “Bilgisayar, Elektronik ve Optik Ürünler” 5 şirket ile ilk 5 sıralamasına girdiler.

Şirketlerin profili

En hızlı büyüyen 100 şirketin yaş ortalaması 11,2 yıl, CEO’larının yaş ortalaması ise 42. CEO’su 35 yaşın altında olan 4 firma bulunuyor. En hızlı büyüyen 100 firmanın 10’u kadınlar tarafından yönetiliyor. En hızlı büyüyen şirketlerin şirket kurucuları aynı aileden olan şirket sayısı 21, aynı aileden olmayan şirket sayısı 42.

Tek kuruculu şirket sayısı 36 ve bunlardan 15’i tamamen kurucu kontrolünde ve üst düzey yönetimde profesyoneller yer almıyor. Şirketin üst düzey yönetim kadrosunda kurucular dışında profesyonellere de yer veren firma sayısı 60.

Şirketlerin eğitim seviyeleri yüksek

Türkiye 100 listesindeki 85 şirket, en yetkili kişileri üniversite ve üzeri eğitim seviyesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Şirketlerdeki en yetkili kişilerin eğitim düzeylerinin dağılımına bakıldığında üniversite mezunu 53, yüksek lisans yapmış olan 26, lise mezunu 7, doktora yapmış olan 6, meslek lisesi mezunu ve meslek yüksekokulu mezunu 4  kişi olduğu görülüyor.

Toplam çalışanlarının yarısından fazlası üniversite ve üstü seviyede eğitime sahip olan 42 şirket bulunuyor.

İlk 5 şirket

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini belirlediği yarışmada birinciliği, 2017-2019 döneminde cirosunu yüzde 5.808 oranında artıran İstanbul merkezli Turna.com  - Tripenia Bilişim Turizm Anonim Şirketi aldı. Turna.com’u Ankara’dan yüzde 2.543 büyüme oranıyla Türktem Bilişim İnşaat, yüzde 1.876 büyüme oranıyla Finder Yangın Güvenlik Elektronik Sistemleri, yüzde 1574 büyüme oranıyla 3E Elektro Optik Sistemleri ve yüzde 1454 büyüme oranıyla Sare Mağazacılık izledi.

Türkiye 100 Yarışmasını Kazanan İlk 10 Şirket

 

 

Etkinliği izlemek için tıklayınız.

Türkiye 100 kitapçığı için tıklayınız.

Ödül töreni fotoğrafları için tıklayınız.

Etiketler: Türkiye 100,

Yazdır

« Tüm Haberler