logo tobb logo tobbetu

TEPAV, NEXT Milan Forum’a katıldı TEPAV, düşünce kuruluşu, iş dünyası, kamu görevlileri ve sivil toplumun oluşturduğu geleceğin liderleri ile küresel politika yapıcılar ve iş liderlerinin yer aldığı ve 18-20 Mart tarihlerinde Milano, İtalya’da düzenlenen NEXT Milan Forum’a katıldı.
Haber resmi
28/03/2024 - Okunma sayısı: 1228

 

 

 

Bugünün ve yarının dünyasının temel zorlukları konusunda küresel politika yapıcılar ve iş dünyası liderleriyle tartışmak ve politika önerilerini paylaşmak isteyen 50 ülkeden çok sayıda düşünce kuruluşunu temsil eden geleceğin liderleri, uzmanlar ve iş insanları katıldığı ve güvenlik ve adaletten sürdürülebilirlik ve sorumluluğa ve dijitalleşme ile demokrasi arasındaki hassas bağlantıya kadar önümüzdeki aylarda ve yıllarda küresel manzarayı yeniden tanımlamaya hazırlanan önemli konuları kapsayan derin tartışmaların yer aldığı NEXT Milan Forum, 18-20 Mart tarihlerinde Milano, İtalya’da düzenlendi.

Forum’a Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) araştırmacılarından Elif Güler de katıldı.

Üç gün boyunca kıdemli düşünce kuruluşları tarafından çeşitli araştırma konularını içeren uzmanlık derslerinden yola çıkılarak tartışmalar yürütüldüğü Forum’da kültürel etkinlikler düzenlenerek küresel topluluğu güçlendirmek için ağ oluşturuldu.

Düşünce kuruluşları, başarıya ulaşabilmek için beş aşamalı bir yol izlemeli

Brooking Enstitüsü’nün Eski Başkanı John R. Allen, düşünce kuruluşlarının başarılı olabilmesi için beş adımın takip edilmesi gerektiğini belirterek bunları şöyle sıraladı: “İlk olarak, yapılan çalışmanın doğru bir şekilde mesajını ve amacının belirlenmesi gereklidir. Daha sonra çalışmanın hitap ettiği hedef kitle belirlenmeli ve bu kitleye odaklanılmalıdır. Üçüncü olarak hedef grubun dikkatini çekmek için duyarlılık analizi yapılmalıdır. Ardından, çalışmanın ve bilginin yayılacağı en uygun dağıtım platformu belirlenmelidir. Son olarak, hedef kitlenin çalışmadan nasıl etkilendiğini anlamak için algı analizi yapılmalıdır.”

50 farklı ülkeden, 50 farklı ses

Observer Research Foundation (ORF) Başkanı Samir Saran, düşünce kuruluşlarının güçlenmesi için büyük etkinliklerin yapılması gerektiğinin altını çizerek “Büyük etkinliklere ne kadar fazla insan katılırsa o kadar farklı fikir ortaya çıkıyor. Milano’da düzenlenen bu etkinliğe 50’yi aşkın ülke temsilcisinin katılması, tartışma ortamı yaratılmasında önemli. Böylece fikirlerin ve seslerin paylaşılması için alan ve platform yaratılıyor” dedi.

Yakın gelecekte bizi bekleyen dört kritik konu var

Yakın zamanda yüzleşmek zorunda kalacağımız dört küresel sorundan bahseden Bocconi Üniversitesi Başkanı Andrea Sironi, “Birincisi, Ukrayna-Rusya veya İsrail-Filistin gibi ülkeler arasındaki savaşların, jeopolitik gerilimler yaratmasıdır. İkincisi, iklim değişikliğinden dolayı iklim göçüyle çoğu ülkenin yüzleşmek zorunda kalmasıdır. Yapay zekanın güvenliği, küresel işgücü piyasasını ve hatta demokrasiyi tehdit etmesi üçüncü küresel sorundur. Son konu ise özelliklede Avrupa’daki yüksek doğum hızından kaynaklanan nüfusun hızlı artışıdır” diye konuştu.

Geleceğin şehirleri, sürdürülebilir bir şekilde tasarlanmalı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde profesör ve Sensible City Lab direktörü olan Carlo Ratti, geleceğin şehirlerini tasarlamak konusunda önemli bir perspektif sunduğu konuşmasında özellikle iklim değişikliğine karşı şehirlerin sürdürülebilirliğini artırmak için mevcut altyapı ve yapıların yenilenme süreçlerini vurguladı. Bu kapsamda, sadece yeni inşaat projelerine odaklanmak yerine mevcut binaların restore edilerek ve iyileştirilerek kullanılmasının daha çevreci ve ekonomik bir yaklaşım olduğunu belirten Ratti'nin bu açıklamaları, şehir planlamasında daha sürdürülebilir ve çevreci yaklaşımların benimsenmesi gerekliliğini bir kez daha ön plana çıkardı.

Mülteciler, tüm dünyada kritik bir kavşakta

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, mültecilerin tüm dünyada kritik bir kavşakta olduğunu vurgulayarak “Bazı ülkelerde uygulanan politikalar, yeterince kapsamlı değil. Özellikle Türkiye ile Lübnan gibi ülkelerde mültecilerin sayısı çok yüksek. Ukrayna-Rusya Savaşında insani yardım sağlanması için dünyada çok güçlü bir direnç söz konusu. Politikanın ötesinde insani yardım olmalı” ifadelerini kullandı.

Eğitim ve toplumsal farkındalık, kadınların iş hayatı için kilit nokta

Tunus Ulusal Diyalog Grubu kurucularından Ouided Bouchamaoui, iş dünyasında kadınlara yeterince önem verilmediğini ve bir cam-tavan etkisinin olduğunun altını çizerek “Kadınların iş dünyasındaki potansiyellerini tam olarak kullanabilmeleri için önlerindeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Kadınların iş yaşamında karşılaştığı zorlukların aşılması için eğitim ve toplumsal farkındalığın artırılması önemli. Eğitimle birlikte, iş dünyasında kadınların güçlenmesi ve liderlik rollerinde daha fazla yer almaları için adil fırsatların sağlanması gerekir. Kadınların iş dünyasında daha aktif ve etkin bir şekilde yer alabilmeleri için toplumsal ve kurumsal düzeyde yapılan çalışmalar artırılmalıdır” dedi.

Yapay zekanın hem olumlu hem de olumsuz sonuçları olacak

Forum sırasında geleceğin 50 lideri, yapay zekanın olumlu ve olumsuz sonuçlarını da aktardı. Olumlu yanlar arasında; yapay zekanın sağlayabileceği daha iyi hizmet/ürün olasılığı, insan yaratıcılığı ve daha iyi işler için motivasyon, yanlış bilgilendirmeye karşı koymak için bir araç olması ve askeri teknolojideki gelişmeler yer alırken yanlış bilgilendirmenin demokrasi üzerindeki etkisi, yapay zekâ destekli silahların yıkıcı potansiyeli, kalifiye olmayan işçilerin işsiz kalması ve daha az insan yaratıcılığı yapay zekanın olumsuz yönleri olarak sıralandı.

Etiketler: yapay zeka,

Yazdır

« Tüm Haberler