logo tobb logo tobbetu

TEPAV/SAK : "Acıyı Hafifletmek İçin IMF Kaynakları Önemli" Prof. Dr. Sak, işsizliğin önümüzdeki dönemde de birinci gündem maddesi olmaya devam edeceğine dikkat çekerek, "Sosyal politikaların önemi artıyor. Yaşam standardındaki kötüleşmenin toplumsal sorunlara sebebiyet vermesi engellenmelidir" dedi.
06/10/2009 - Okunma sayısı: 2005 İSTANBUL- TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven Sak yaşam standardındaki kötüleşmenin toplumsal sorunlara sebebiyet vermesinin engellenmesi gereğine dikkat çekerek, “Acıyı hafifletmek için IMF kaynakları önemli” dedi.

Hak-İş tarafından düzenlenen "Emek Yönünden Küreselleşen Ekonominin, IMF ve Dünya Bankası Politikalarının Değerlendirilmesi” Uluslararası Sempozyumu 5 Ekim’de İstanbul’da yapıldı. TEPAV Direktörü Prof. Dr. Sak sempozyum çerçevesinde “Küreselleşen Ekonomi ve Küresel Ekonomik Kriz: Dünya Bankası ve IMF Politikaları” başlıklı bir sunum yaptı.

“Kriz değil durgunluk”


Prof. Dr. Güven Sak, ilk küresel krizin Türk ekonomisine etkilerini değerlendirirken, “Türkiye bir duraklama dönemine hazır olmak zorunda, ama hazır değil” dedi. Resesyonla nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin bilinmediğini, teşhisin doğru konulamadığı söyleyen Sak, “Gelen fırtınayı açık denizde, pusulasız karşıladık, şimdi sonuçlarına katlanıyoruz” şeklinde konuştu. Sak, işsizliğin arttığına ve bütçenin hızla bozulduğuna dikkat çekti.

İşsizliğin önümüzdeki dönemde de birinci gündem maddesi olmaya devam edeceğini bildiren Sak, “Sosyal politikaların önemi artıyor. Yaşam standardındaki kötüleşmenin toplumsal sorunlara sebebiyet vermesi engellenmelidir” dedi. Sak, yaşanan acıların hafifletilmesi için IMF kaynaklarının önemli olduğunu açıkladı.

“IMF ve Dünya Bankası alet”


Sak sunumunda IMF ve Dünya Bankası’nın küresel iktisadi sistemin istikrarlı işleyişinden sorumlu kurumlar olduğunu belirterek, “Bunlara kızmayın. Bunlar alet. Alete kızılır mı?” dedi.

Küresel kurumların ABD mali sistemindeki düzenleme serbestliği ve küresel iktisadi dengesizlikler konusunda son derece başarısız olduklarını ifade eden Sak, bunun küçük ülkeleri disipline etmek kolayken, büyüklerin IMF ve DB’yi ve DTÖ’yü dinlememesinden kaynaklandığı açıkladı. Sak, bu başarısızlığa karşılık IMF’nin küresel kriz sırasında yangının söndürülmesi operasyonunda başarılı olduğuna dikkat çekti.

Yaşanan süreçte IMF ve Dünya Bankası’nın değişmekte olduğunu bildiren Sak, sunumuna şöyle devam etti:

“IMF’nin ülkelere kullandırdığı kredi miktarı 2007’de 1 milyar ABD dolarından, 2009’da 185 milyar dolara yükseldi. IMF özel fon akımlarındaki azalmayı ikame etmeye çalışıyor. Amaç fonksiyonunda artık sadece mali disiplin yok. Küçülmenin sınırlandırılması öncelik kazandı. Sosyal politikalar öncelik kazandı. Yerelleşme önem kazandı. IMF şartnamesi eskisi gibi değil.”
Sak, bu çerçevede, IMF’ye bir şeyler öğretilebileceğini ve IMF kaynaklarından yararlanılabileceğini açıkladı.

Yazdır

« Tüm Haberler