logo tobb logo tobbetu

TEPAV Ortadoğu Ticaret Merkezi’nin 2. Toplantısına Katıldı Toplantı bölge içi ticaret ve yatırımı artırmak, ekonomik sorun ve fırsatlarını ele almak üzere bölgenin özel sektör liderlerini biraraya getirdi
Haber resmi
27/02/2014 - Okunma sayısı: 1880

Ürdün  - ABD Ticaret Odası önderliğinde hayata geçirilmiş bir özel sektör girişimi olan Ortadoğu Ticaret Merkezi (MECC)’nin ikinci toplantısı 25-26 Şubat 2014 tarihlerinde Ürdün’de yapıldı. TEPAV toplantı çerçevesinde oluşturulan tüm çalışma gruplarında katkı sağladı.

Bölge içi ticaret ve yatırımı artırmak, ekonomik sorun ve fırsatları ele almak üzere bölgenin özel sektör liderlerini biraraya getiren MECC’in 2. toplantısında, 2013 yılında İstanbul toplantısında yapılan tartışmalar ve o zamandan bu yana ortaya çıkan gelişmeler ışığında eylem temelli girişimler yaratmak üzere dört temel çalışma grubu oluşturdu: Girişimcilik ve İş Geliştirme Grubu, Malların Dolaşımı Çalışma Grubu, Özel Ekonomik Bölgeler Çalışma Grubu ve Bölgesel Doğal Kaynak İşbirliğinden Sorumlu Çalışma Grubu. TEPAV, tüm çalışma gruplarında önemli bir rol üstlendi. TEPAV Direktörü Güven Sak Malların Dolaşımı Çalışma Grubu Yönetim Ekibi’nde de yer aldı.

Çalışma Grupları…

Toplantıda Girişimcilik ve İş Geliştirme Grubu, girişimcilik ekosistemindeki fırsatlara ve yapısal zorluklara odaklanırken, konuşmacılar girişimciliği teşvik etmek için hem inkübasyon merkezleri, hem de bölgesel finans kuruluşları arasındaki bağları güçlendirmenin önemine vurgu yaptı. Başlangıç düzeyi ve genç işletmelerin faaliyetlerini artırmak üzere bölgeden yatırımcılar ve uluslararası donör kuruluşlarla işbirliği yapmaları ve projelere finansman desteği vermek üzere Orta Doğu Girişim Sermayesi Kurumu’nun kurulması oturumlarda tartışılan temel konu başlıkları oldu. Çalışma grubu ayrıca farklı bölgelerde gerçekleştirilecek etkinlikleri duyurmak amacıyla bir online ilan alanı oluşturulmasına ve bölgedeki girişimci, yatırımcı, risk sermayedarı ve diğer paydaşları biraraya getirecek, tüm bölgeyi kapsayan bir etkinlik düzenlenmesine karar verdi.

Malların Dolaşımı Çalışma Grubu, hükümet yetkilileri, uluslararası taşımacılık şirketleri ve yerel lojistik firmalarını biraraya getirecek çalıştaylar ile Doğu Akdeniz ile Ürdün arasındaki taşımacılık bağlantılarının güçlendirilmesi konularına odaklandı. Toplantıda ayrıca malların taşınmasına ilişkin mevcut faaliyetler, temel engeller ve malların ülkeler arasında taşınmasında etkinliği artıracak fırsatları tespit edecek ve değerlendirecek bir haritalanma çalışmasının desteklenmesine karar verildi.

Özel Ekonomik Bölgeler Çalışma Grubu, bölgedeki özel ekonomik bölgelere yatırımların artırılması için bir “angajman kuralları”  belgesi oluşturulmasının ve başarılı örneklerin öne çıkarılmasının önemini vurguladı. Çalışma grubu, mevcut özel ekonomik bölge liderlerinin deneyimlerini paylaşarak “angajman kurallarının” belirlenmesine yardımcı olacakları çalıştaylar düzenlenmesini karara bağladı. Grup üyeleri bu bağlamda bölgedeki mevcut ekonomik bölgelerin, iyi uygulama örneklerinin ve temel engellerin belirlenmesine yönelik olarak karşılaştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesine karar verdi.

Bölgesel Doğal Kaynak İşbirliğinden Sorumlu Çalışma Grubu, bölgede enerji piyasasında değişen dinamikleri ve ABD’nin kaya gazı sayesinde giderek artan enerji bağımsızlığının bölgeye muhtemel etkilerini tartışmaya açtı. Ayrıca, Akdeniz’de bulunan açık deniz gaz kaynaklarının Gazze ile İsrail arasında işbirliği olanakları doğurduğuna dikkat çeken çalışma grubu, enerji alanındaki fırsatları ve bölgesel işbirliği olanaklarını belirlemeye yönelik bir çerçeve çalışması hazırlamaya karar verdi.

Yazdır

« Tüm Haberler