logo tobb logo tobbetu

Türkiye’de Orta Sınıfa Giden Yollar Dünya Bankası’nın çalışmasına göre Türkiye’de yoksulların oranı azalırken orta sınıf büyüyor
Haber resmi
29/05/2014 - Okunma sayısı: 1731 ANKARA - Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Joao Pedro Azevedo, 2002-2011 döneminde Türkiye’de yaşanan ekonomik büyümenin büyük oranda tüm gelir gruplarında eşit olarak paylaşıldığını, refahtaki bu sistematik artışın Türkiye’de orta sınıfın büyümesine olanak verdiğini ifade etti.

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi ekonomistleri Joao Pedro Azevedo ve Aziz Atamavo tarafından kaleme alınan “Türkiye’de Orta Sınıfa Giden Yollar: Yoksulluğun Azaltılması ve Paylaşılan Refahın Arttırılması Nasıl Yardımcı Oldu?” (Pathways to the middle class in Turkey: How have reducing poverty and boosting shared prosperity helped?) başlıklı çalışma, 28 Mayıs 2014 Çarşamba günü TEPAV’da gerçekleştirilen bir toplantıyla tanıtıldı. Çalışmayı sunan Azevedo, Türkiye’de büyüme performansına paralel olarak yoksulluğun ciddi oranda gerilediğini, küresel kriz döneminde bile Dünya Bankası’nın “paylaşılan refah” olarak tanımladığı en alt yüzde 40 gelir grubunun tüketiminde istikrarlı bir artış yaşandığını vurguladı. Azevedo, çalışmanın bulgularına göre, hem yoksulluğun azaltılması, hem de kuşaklar arası sınıf hareketliliği konusunda kır-kent farkı devam ettiğini; kentsel alanlarda yukarı doğru güçlü bir hareketlilik gözlenirken, kırsal nüfus için yoksulluğa düşme olasılığının çok daha yüksek olduğunu ifade etti.

Azevedo, özellikle 2007-2008 döneminde Türkiye’nin yoksulluğu azaltma performansı açısından dünyada en yüksek yüzde 10’luk dilim içerisinde yer aldığını, başlangıçtaki yoksulluk düzeyi, nüfus ve kişi başına GSYH ile birlikte ele alındığında ise küresel olarak en üst yüzde 5’lik dilime girdiğini belirtti. Mevcut durumda yoksulluk oranının üst orta gelir grubundaki bölge ekonomileriyle paralel olduğunu söyleyen Azevedo, yoksulluğun azaltılması ve orta sınıfın genişletilmesi konusunda kaydedilen ilerlemenin Maleyza, Şili ve Litvanya gibi benzer ekonomik gelişmişlik düzeyindeki ülkelere kıyasla zayıf olduğuna dikkat çekti. Azevedo küresel krizden sonra eşitsizliklerin arttığını, Türkiye’nin eşitsizlikler bakımından Latin Amerika ortalamasından daha iyi, Avrupa Birliği ortalamasındansa daha kötü bir performans sergilediğini sözlerine ekledi.

Sunumunda yoksulluğun azaltılmasında etkili olan faktörlere de değinen Azevedo, en büyük katkının işgücü piyasasından geldiğini ifade etti. Çalışmanın bulgularına göre, 2002 ile 2011 yılları arasında genel gelir yoksulluğunda kaydedilen 30 puanlık düşüşün 18 puanı işgücü piyasasından, 7 puanı emekli maaşlarından geliyor. Sosyal yardımların katkısı ise 3 puan civarında seyrediyor.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Haberle ilgili dosyalar

Joao Pedro Azevedo nun Sunumu

Yazdır

« Tüm Haberler