logo tobb logo tobbetu

KOBİ'lerde Meslek Etiği Bilincinin ve Şeffaflığın Artırılması, Türkiye'de Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadelede Ne İşe Yarar?
Haber resmi
03/04/2017 - Okunma sayısı: 3924

Birleşik Krallık Refah Fonu tarafından desteklenen, TEPAV’ın yürüttüğü “KOBİ’lerde Meslek Etiğinin ve Şeffaflığın Yaygınlaştırılması Projesi”nin kapanış toplantısı 3 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıda proje kapsamında yapılan faaliyetler, elde edilen deneyimler ve meslek etiği ve şeffaflık alanında önümüzdeki dönemde atılması gereken adımlar tartışıldı. Bunun yanı sıra Şeffaflık Derneği’nden Yalın Hatipoğlu bu alanda Türkiye’deki son durumu, IBLF Global’den Brook Horowitz ise uluslararası gündemi katılımcılarla paylaştı.

Günümüzde etik kavramının iş dünyasında ne anlama geldiği; firma ve sektör düzeyinde etik kurallara uyumun yaygınlaştırılması adına yapılabilecekler ve Dünya’dan örnekler; Türkiye’de konu ile ilgili yapılmış araştırmalardan elde edilen bulgular ve öncelikler; Türkiye’nin mesleki etik ve şeffaflık alanında Dünya’daki konumu ve olanakları toplantının  öne çıkan gündem maddeleri oldu.

Etik Bilinci için Kural Üstünlüğü ve Eğitim

Toplantıda İngiltere’deki saha çalışmasına katılan sektör temsilcileri deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Bu kısımda özellikle iki unsur öne çıktı. İlk olarak mesleki etik alanında yol alabilmek için kamu kurumlarının ve mevzuatın güçlü olmasının önemine değinildi. Diğer bir ifadeyle kural üstünlüğünün tüm taraflarca benimsenmesi asli unsur olarak öne çıktı. İngiltere’deki kurumsal kapasitenin ve rüşvetle mücadele yönetim standardı uygulamalarının etik alanında elde edilen başarının temeli olduğu vurgulandı. Buna ek olarak mesleki etik standartların firmaların iş yapış biçimlerine yerleşmesi için erken yaşta temel eğitimde toplumda etik bilincin gelişmesini sağlayacak eğitim müfredatlarının hayata geçirilmesinin gereği vurgulandı.

Proje, Birleşik Krallık Refah Fonu ile finanse edilerek Mayıs 2016 tarihinde başladı. Proje kapsamında TOBB’un işbirliği ile farklı illerde farklı sektör temsilcilerinin katılımı ile çalıştay ve konferanslar ile gerçekleştirildi. Çalıştaylarda farklı sektörlerdeki eksik yaşanan etik prensipler ve örneklemeleri çalışılarak değerlendirmeye alındı.

Aralık 2016’da  TEPAV’ın İngiltere’deki proje ortağı IBLF Global ile  İngiltere ve Türkiye’de saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyaret edilen kurum ve kuruluşlarda “Bütünlük, İtibar, Etik Davranışlar, Denetimler, Soruşturmalar ve Şeffaflık” başlıkları altında görüşmeler yapıldı. Rüşvet, Yolsuzlukla Mücadele, Meslek Etiği  ve  İngiltere -Türkiye İş İlişkileri masaya yatırılarak değerlendirildi.

TEPAV’ın “KOBİ’lerde Meslek Etiğinin ve Şeffaflığın Yaygınlaştırılması Projesi”nin çıktısı olarak hazırlanan İnşaat Sektörü Etik Beyannamesi ilgili sektör meclisinde sunulacak.

Brook Horowitz sunum ektedir.

Haberle ilgili dosyalar

Brook Horowitz in Sunumu

Yazdır

« Tüm Haberler