logo tobb logo tobbetu

Hükümet Sistemi Tartışmaları - 3 Politika Notu/ Dr. Levent Gönenç
Haber resmi
27/09/2019 - Viewed 3855 times

 

 

Bundan önceki iki yazımda (Hükümet Sistemi Tartışmaları -1; Hükümet Sistemi Tartışmaları - 2), son zamanlarda kamuoyunu meşgul eden hükümet sistemi tartışmalarına değinmiş ve dünüyle-bugünüyle sistem değişikliğinin uzaktan bir fotoğrafını çekmeyi denemiştim. Bu yazıda önceki iki yazımda yaptığım tespitlerden yola çıkarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin (CHS) revizyonuna ilişkin farklı seçenekler ve geliştirilebilecek çözüm önerileri üzerinde duracağım. Bu yazı bağlamında ele alacağım önerilerin bir kısmı Anayasa-altı bazı normlarda (TBMM İçtüzüğü, Siyasi Partiler Kanunu, Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun gibi) değişiklik gerektirirken, bir kısım önerinin hayata geçirilebilmesi ancak Anayasa’da değişiklik yapılması ile mümkün olabilecektir.

I.Başkanlık Sistemi İçerisinde Kalarak Yola Devam Etmek:

Cumhur İttifakını oluşturan çoğunluktaki iki partiden, yani Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP), hükümet sistemi tartışmaları bağlamında yapılan açıklamalar ağırlıklı olarak bu seçeneğin üzerinde durulduğunu göstermekte. Henüz tam olarak nasıl bir revizyon öngörüldüğü kamuoyuyla paylaşılmamakla birlikte, yeni yasama yılının başlamasının ardından değişikliklerin hukuki çerçevesinin netleşeceği söylenebilir. Bu bağlamda öncelikli olarak yapılması gereken sistem-içi düzenlemeler sırasıyla; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçtüzüğü, kararname, yasa ve Anayasa düzeyinde ele alınabilir.

 

Politika notunun tamamına erişmek için tıklayınız.

Yazdır

« All News