logo tobb logo tobbetu

Fransa Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Konseyi Değerlendirme Notu / Ekin Keleş
Haber resmi
11/04/2023 - Okunma sayısı: 2078

 

 

 

Anayasal bir organ olan Fransa Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Konseyi; özel sektör, işçi sendikaları ve çiftçi temsilcilerini bir araya getirerek hükümet ve parlamentoya politika yapım süreçlerinde danışmanlık vermek amacıyla kurulmuştur. Özellikle ekonomi, toplum, çevre ve sürdürülebilirlikle alakalı konularda yapılacak düzenlemelerde, bu alanlarda uzmanlaşmış Konsey bünyesindeki temsilcilerin yaptığı çalışmalardan yararlanılarak devlet ve toplum arasında bir köprü oluşturulmaktadır. Temellerinin 1925 yılında atıldığı bu anayasal yapı, hükümet ve parlamentonun talebi doğrultusunda oluşturduğu raporlarla, politika yapım süreçlerine dâhil olarak ve geçici komisyonlar aracılığıyla halkın bu süreçlere doğrudan katılımını sağlamaktadır. Bu kapsamda, Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Konsey, kuruluşu, çalışmaları ve yapısal özellikleri doğrultusunda incelenecektir.

Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Konsey’in Kuruluşu ve Tarih Boyunca Geçirdiği Dönüşümler

Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Konsey, ilhamını Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Ulusal Ekonomik Konsey’den alarak bugünkü haliyle 1936’da faaliyetlerine başlamıştır. 1918’de savaşın sona ermesiyle Fransa’da büyük yıkıma uğrayan bölgeleri yeniden yapılandırmak için ekonomi üzerine çalışan bir kuruluş kurma fikri, işçi örgütleri tarafından hükümete iletilmiş ve “Lyon Sendika Kongresi”nde (Congrès syndical de Lyon) bu düşünceyi somut hale getirmek üzere ilk adım atılmıştır (Gide, 1926; 67). Bu doğrultuda, Ekonomik Emek Konseyi’nin kurulması için çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda, ateşkes sonrası oluşturulan bu Konsey’e on üç üye seçilmiştir. Bu üyeler: Genel Emek Konfederasyonu (Confédération Générale du Travail), Ulusal Tüketici Dernekleri Federasyonu (Fédération nationale des sociétés de consommation), Sanayi, Tarım ve Ticaret İşçileri Sendikası (l'Union syndicale des techniciens de l'industrie, commerce et agriculture) ve Memurlar Sendikası Federasyonu’ndan (Fédération syndicale des fonctionnaire) seçilecek üçer temsilciyle birlikte Genel Emek Konfederasyonu bünyesinden atanacak bir başkandan oluşmaktadır (Gide, 1926; 68).

 

Değerlendirme notunun tamamına erişmek için tıklayınız.

Etiketler:

Yazdır

« Tüm Haberler