logo tobb logo tobbetu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kurulması Koordinasyon Meselesini Çözer mi? Yerel Yönetim Reformu Tartışma Dizisi / Politika Notu - 4 / Emin Dedeoğlu
Haber resmi
17/01/2012 - Okunma sayısı: 2596

"2011 yılında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'ler ile kamu sektörünün yapılanmasında önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılanlar daha çok bir re-organizasyon gibi gözükse de yeni oluşturulan kurumların değişen işlev ve yetkileri yeni bir yönetim tarzına işaret etmektedir. Yapılan değişikliklerin bir bütün olarak nasıl bir değişime yol açacağını değerlendirmek daha ayrıntılı bir inceleme ve uzun bir izleme süreci gerektirmekle beraber kamu yönetiminde bir standartlaşma hamlesi göze çarpmakta, ayrıca devletin özellikle planlama ve yerelleşme gibi bazı reform önceliklerinden vazgeçtiği izlenimini vermektedir..."

Yazdır

« Tüm Haberler