logo tobb logo tobbetu

Yerel Yönetişim Projesi, 26 Belediyenin “Katılımcılık” Sözüyle Tamamlandı AB destekli projeyle, yerel yönetimlerin planlama kapasitesinin, yerelde katılım mekanizmalarının ve katılımcı karar alma kültürünün geliştirilmesi amaçlandı.
Haber resmi
27/09/2013 - Okunma sayısı: 3646

 

ANKARA – TEPAV’ın İçişleri Bakanlığı’na teknik destek sağladığı “Stratejik Yerel Yönetişim Projesi”, 26-27 Eylül 2013 tarihlerinde düzenlenen ulusal konferans ile tamamlandı. Proje çıktılarının değerlendirildiği kapanışta, 2 yıl süreyle proje faaliyetlerinde yer alan 26 kentin belediye başkanları tarafından “İyi Yönetişim Bildirgesi”ne de imza atıldı. Bildirgede yerel yönetimlerin plan ve faaliyetlerinde vatandaşların taleplerine öncelik verilmesi esas alınıyor.

Ankara'da düzenlenen konferansa İçişleri Bakanı Muammer Güler, Hollanda Belediyeler Birliği Uluslararası İşbirliği Ajansı Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Birim Müdür Yardımcısı Malinda Twaalfhoven, Mahalli İdareler Genel Müdürü Ömer Doğanay, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Muhsin Altun, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Bela Szombati ile proje paydaşları belediye ve kent konseylerinden temsilciler katıldı.

Bakan Güler: “Kent Konseylerini önemsiyoruz”

Bakan Muammer Güler, açılışta yaptığı konuşmada, yerel karar alma süreçlerinin geliştirilmesi için Yerel Yönetimler Reformu kapsamında kurulan kent konseylerini önemsediklerini, ancak birçok kent konseyinin yapısında ve işleyişinde iyileştirmeye gidilmesi ihtiyacının göze çarptığını belirtti. Güler, “Bu noktada Stratejik Yerel Yönetişim Projesi çok yerinde çalışmalar gerçekleştirmiş, sorun alanlarını tespit etmiş ve katılımcı bir platform olarak kent konseylerinin yerel karar alma süreçlerinde daha etkili hale gelmelerini sağlayacak kapasite geliştirme faaliyetleri uygulamıştır” dedi.

“Kadın katılımı için AB tetikleyici olur”

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Bela Szombati de Türkiye’nin yerel yönetimlere daha fazla yetki devretmesinin son İlerleme Raporu’nda olumlu bir biçimde yer alırken yapılması gerekenlerin de bulunduğunu, AB ile Türkiye’nin deneyim paylaşımı için belediye ve sivil toplum kuruluşlarının yakın ilişki içinde olmasının önem taşıdığını belirtti. Avrupa örneklerinin kadınların politikaya katılımını artırmada tetikleyici olabileceğini ve bu sayede Türkiye’den de daha çok kadın belediye başkanı çıkabileceğini vurgulayan Szombati, Bakanlığın gerçekleştirilen projenin çıktılarından yararlanarak benzer çalışmalarla sürdürülebilirliği sağlayacağını ümit ettiklerini ekledi.

Konferansta ayrıca projenin sürdürülebilirliği açısından etki analizi çalışması sunumunda da önemle altı çizilen konulardan biri olan “Kent Konseyleri Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliği”ne ilişkin önerilerin paylaşıldığı bir tartışma bölümü gerçekleştirildi ve bir imza töreniyle 26 kentin belediye başkanına İyi Yönetişim Bildirgesi metinleri ve projeye vermiş oldukları destek nedeniyle teşekkür plaketleri takdim edildi. Kampanya toplantılarında yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve kent konseylerinin katkılarıyla oluşturulan bildirgeyle, iyi yönetişim anlayışının toplumun geniş kesimlerine yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

TEPAV neler yaptı?

Avrupa Birliği (AB) tarafından da desteklenen projede, VNG International (Hollanda) liderliğindeki TEPAV, WYG International, WYG Türkiye ve Habitat için Gençlik Derneği konsorsiyumu, projenin yürütülmesinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne teknik destek sağladı. Projenin uygulama stratejilerinin geliştirilmesinde ve uygulamada aktif bir rol üstlenerek projenin başarılı bir şekilde sonuçlanmasına önemli katkı sağlayan TEPAV;

1)     Başta Kent Konseyleri ve Belediyeler olmak üzere yerel paydaşlar için katılımcılık uygulamalarını içeren rehberler geliştirdi ve proje kentlerinde eğitimler verdi.

Etkili bir kamuoyu denetimi sağlanması konusunda pratik bilgiler içeren ve basılarak şehirlere ulaştırılacak rehberler şunlar:

  • “Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlardan geri bildirim almak”
  • “Bütçe İzleme: Belediye bütçesini anlamak ve harcamaları mekansallaştırmak”
  • “Sosyo Ekonomik Haritalama: Kentin sosyoekonomik yapısını anlamak ve görselleştirmek”

2)     Kocaeli, Antalya, Adana, Mardin, Trabzon ve Malatya’da Vatandaş Karnesi saha araştırmasının koordinasyon ve raporlamasını gerçekleştirdi.

3)     Belediyelerin hedef ve gerçekleşmelerinin, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile ortak bir şekilde değerlendirildiği çalıştayların tasarımını ve uygulamasını gerçekleştirdi. Bir tür kamuoyu denetimi pratiğinin yapıldığı çalıştaylarda stratejik plan, yıllık program ve faaliyet raporu arasındaki uyum ve uyumsuzluklar incelenerek raporlandı.

4)     Kentteki yönetişim kalitesinin değerlendirildiği kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen çalıştayların tasarımını ve uygulamasını gerçekleştirdi. Bunun için Türkiye’ye özgü bir iyi yönetişim değerlendirme çerçevesi oluşturuldu.

5)     Proje kapsamında belirlenen 5 hizmet alanından 3’ü olan “işyeri açma ve çalışma ruhsatları, yapı ruhsatları ve su kanalizasyon hizmetleri” alanlarında kalite göstergelerinin belirlenip belediyelerin performanslarının kendi aralarında değerlendirilerek paylaşımı ve birlikte öğrenmeyi teşvik eden kıyaslama çalışmaları yürüttü. Bu kapsamda 26 belediyeden temsilcilerle çalıştaylar düzenlendi ve kıyaslama raporları oluşturuldu.

Haberle ilgili dosyalar

Iyi Yonetisim Bildirgesi

Yazdır

« Tüm Haberler