logo tobb logo tobbetu

TEPAV ve OECD’den Ortak Sanayi Politikası Çalıştayı… “Balkan Ülkelerinde Yeni Sanayi Politikası” konulu Çalıştaya 7 Balkan ülkesinden hükümet yetkilileri de katıldı.
Haber resmi
30/01/2014 - Okunma sayısı: 2930

İSTANBUL - TEPAV ve OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development - Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ) 26-29 Ocak 2014 tarihleri arasında İstanbul’da  “Balkan Ülkelerinde Yeni Sanayi Politikası” konulu ortak bir çalıştay gerçekleştirdi.

TEPAV’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya OECD ve TEPAV uzmanlarının yanısıra 7 balkan ülkesinin hükümet yetkilileri, CEFTA (The Central European Free Trade Agreement - Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması) ve EC (The European Commission - Avrupa Komisyonu) yetkilileri katıldı. Toplantıda Balkan ülkelerinde yeni sanayi politikası perspektifi tartışıldı.

OECD Küresel İlişkiler Sekreterliği Başkan Yardımcısı Antonia Fanelli’nin moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştay OECD, TEPAV ve Avrupa Komisyonu yetkililerinin açılış konuşmaları ile başladı.

Avrupa Komisyonundan Liliana Popescu “Avrupa’da Sanayi Rönesansı” başlıklı bir sunum yaptı. Popescu sunumunda Avrupa Birliği ülkelerinde sanayi politikası, karşılaştıkları problemler ve uygulanan çözüm süreçlerinden bahsetti.  İlk gün oturumu Kalkınma Bakanlığı Sanayi Dairesi Başkanı Umut Gür’ün Türkiye’de sanayi politikası süreçlerini anlattığı sunumla devam etti. Gür’ün ardından söz alan TEPAV Analisti Esen Çağlar imalat sanayinde dönüşüm sürecine dikkat çekerek, TEPAV’ın raportörlüğünü yaptığı özel ihtisas komisyonu raporlarını ve bu süreçteki özel sektör perspektifini anlattı. Oturumun son bölümünde ise Avrupa Komisyonu yetkilileri ve çalıştay katılımcıları karşılıklı fikir alışverişlerinde bulundu.

İkinci gün TEPAV Analisti Ozan Acar’ın sunumu ile devam eden çalıştayda ürün uzayı yaklaşımı ve bölgesel sanayi politikası üzerindeki uygulama örnekleri tartışıldı.  Toplantının ikinci bölümünde TEPAV Analisti Çağlar “Bölgesel Rekabet Gücü Gündemlerine Katkı Sunacak Bir Araç-Seti Önerisi” başlıklı bir sunum yaptı.  İkinci gün programı yatırım ortamının iyileştirilmesi ve doğrudan yabancı yatırımları çekmek için izlenecek yeni yolların belirlenmesi temalı oturumlarla devam etti.

Toplantının üçüncü günü TEPAV Analisti Güneş Aşık’ın “Politika Değerlendirmesinde Uygulanan Metodolojiler ve Başarı Faktörleri” başlıklı sunumu ile başladı. Sunumda etki analizi yöntemleri, başarı faktörleri ve Türkiye’nin sanayi politikalarının başarısı açısından önemi anlatıldı. İyi politika çerçevelerinin oluşturulmasının hata yapmaktan çok, politikalara dair yönetişimin güçlendirilmesiyle ilgili olduğunun altı çizildi. Etki analizlerinin hangi politikaların başarılı olduğunu analitik bir çerçeve ile ortaya koyması açısında önemi vurgulandı.

Toplantı Avrupa Araştırma Alanı ve Yenilikçilik (inovasyon) Komitesi Başkan Yardımcısı Krzysztof Gulda’nın “Polonya’nın Sanayi Politikası Deneyimi” başlıklı sunumu ile devam etti. Gulda Polonya’nın 1989 yılından bu yana geçirdiği yapısal dönüşüme değindiği sunumunda ülkenin bu süreçte başarısındaki en önemli faktörlerin politik istikrar, stratejik vizyon ve süreçlerin değerlendirmesi ile gözlemlenmesi olduğuna dikkat çekti.

Çalıştay OECD Kıdemli Ekonomisti Annalisa Primi’nin moderatörlük yaptığı kapanış oturumuyla son buldu.

 

Çalıştayda yapılan sunumlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Yazdır

« Tüm Haberler