logo tobb logo tobbetu

“Kentleşme Analizi” İçin Tartışma Süreci Tamam, Sırada Nihai Rapor Var Proje kapsamında Mayıs ayı sonundan bu yana TEPAV tarafından düzenlenen çalıştay dizisi tamamlandı.
Haber resmi
01/10/2012 - Okunma sayısı: 2386

 

ANKARA – Dünya Bankası (DB) ve TEPAV işbirliğinde yürütülen "Kentleşme Analizi Projesi” kapsamında hazırlanacak rapor için gerçekleştirilen çalıştay dizisi tamamlandı. Üçüncü ve son çalıştay, 1 Ekim 2012 Pazartesi günü TEPAV'da yapıldı. Çalıştayda “kentlerin rekabet edebilirliği”, “arazi kullanımı ve konut sektörü” ile “kentlerin finansmanı” başlıkları ele alındı.

Söz konusu başlıkların ayrı oturumlarla ele alındığı toplantının ilk bölümünde, Dünya Bankası’nın Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Sektör Lideri Stephen Karam, Türkiye kentlerinin rekabetçiliği konusunu kentlerin hem ekonomik yapılarındaki dağılım hem de nüfus dinamiklerindeki değişim açısından tartışmaya açtı. Bu tartışmada DB’nin “metropoliten alan etkisi” olarak tanımladığı, büyükşehir sınırlarının firmaların ve nüfusun yer seçimindeki etkileri ele alındı. Metropoliten alanların ülkemizde kentleşme sürecini ve mekansal organizasyonu belirleyen en önemli etmenlerden biri olduğu vurgulandı.

Ulaşım planlaması sorunu…

Sabahki ikinci oturumda DB uzmanlarından Nancy Lozano-Gracia’nin “arazi kullanımı ve konut sektörü” konulu sunumuna geçildi. Lozano-Gracia, Türkiye’nin kentleşme alanındaki temel sorununun makro yapıda değil daha mikro ölçekte, kentlerin işleyişinde yattığına vurgu yaptı ve bu sorunun önemli bileşenlerinden biri olarak konut sektörünün gelişimini detaylı olarak inceledi. Katılımcılarla bu konuda yapılan tartışmalar ise “konut arzının konut talebine yetişemediği” tespiti ile başladı. Buna ek olarak ülkemizde özellikle ulaşım planlaması alanında olmak üzere, konut sektörünün gelişimi ve mekansal planlama arasında ciddi bir koordinasyonsuzluk bulunduğu ifade edildi. Planlamada yaşanan koordinasyon sorunlarına ve bunun getirdiği sıkıntılara yapılan vurgu, sunumun sonrasındaki tartışmaları da belirledi.

Belediyelerin mali yapısı nasıl güçlenir?

Öğleden sonraki oturumda ise DB danışmanlarından Mihaly Kopanyi, “kentlerin finansmanı” üzerine yaptığı sunumunda, kent sistemlerinin mali boyutta yaşadığı yönetimsel ve finansal sıkıntıları belediye bütçelerinin yönetimi üzerinden tartışmaya açtı. Belediyelerin finansal yapısında son yıllarda yaşanan gelişmelere rağmen özellikle sermaye yatırım planlamasında yaşanan sıkıntılar ve borç yapılarına vurgu yapılan sunumda, belediyelerin mali yapılarının nasıl güçlendirileceği tartışıldı.

Mayıs ayından bu yana yapılan üç çalıştayla, ortaya konacak “Kentleşme Analizi”nin taslak bulgularının tartışılma süreci tamamlanmış oldu. "Kentleşme Analizi Projesi” önümüzdeki aylarda nihai raporun kamuoyuna tanıtılması ile devam edecek.

Yazdır

« Tüm Haberler