logo tobb logo tobbetu

DB - Türkiye Kentleşme Analizi Projesi

 

Tamamlanmış proje (Ocak 2012 - Ocak 2013)

Finansman kaynağı: Dünya Bankası

Türkiye Kentleşme Analizi Projesi, Dünya Bankası tarafından dünya çapında yürütülen kentleşme analizi çalışmalarının ilk örneklerinden biridir. Bu analiz, kentleşme sürecindeki bir ülkenin, kentleşmenin üst basamaklarına tırmanması sırasında karşılaştığı zorluklar ve kentleşmenin doğurduğu sonuçlara odaklanmaktadır.

Projenin amacı Türkiye’deki kentsel dönüşümü incelemek ve bu konudaki politikalar ile kentsel yatırım önceliklerini belirlemek için gerekli olan tanı araçlarını sağlamaktır. Proje kapsamında “Türkiye Kentleşme Analizi Raporu” hazırlanacak ve söz konusu Rapor aşağıdaki konulara odaklanan beş ayrı tartışma notunu içerecektir. Bunlar; a)Mekânsal organizasyon yönetişimi, b)Kentsel ulaşım, c)Kentsel rekabet, d)Kentlerin finansmanı, e)Arazi, emlak ve kentsel planlamadır.

Proje boyunca, bu başlıkların her biriyle ilgili Dünya Bankası işbirliğinde hazırlanan tartışma notları, düzenlenecek olan beş ayrı çalıştayda tartışılacaktır. Çalışma sonunda tartışma notları üzerinde gerekli iyileştirmeler, düzeltmeler yapılacak ve bu notlar final raporuna dahil edilecektir.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek temel faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:

  • Dünya Bankası ile kamu sektörünün temel aktörleri ve akademisyenler arasında işbirliği mekanizmasının kurulması;
  • Literatür taraması ve mevzuat incelemesi;
  • İlgili bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapılması;
  • Yerel ve merkezi kurumlardan toplanan verilerin analiz edilmesi;
  • Tartışma notlarının hazırlanması ve temel konuların belirlenmesi;
  • Her tartışma notunun konusuna ilişkin bir çalıştay düzenlenmesi;
  • Veri analizleri ve politika önerilerinin hazırlanması.