7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu

Kırsal Kalkınma Politikasının Yönetişimi

13-14 Aralık, 2012