7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu

Kırsal Kalkınma Politikasının Yönetişimi

13-14 Aralık, 2012

13 Aralık 2012 - Perşembe
 
09.30 - 10.00 Kayıt
Açılış Konuşmaları
10.00 - 10.20 Prof. Dr. Güven Sak, TEPAV Direktörü
Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, Ankara Üniversitesi, AKÇAM
 
1. Oturum: Kavramsal Çerçeve

Oturum Başkanı: Güven Sak,
TEPAV
10:20 - 11:45 Prof. David Freshwater, Kentucky Üniversitesi, ABD
Kırsal Ekonomiyi Modernleştirmek

[Sunum]
Andrew Shepherd, Kronik Yoksulluk Araştırma Merkezi, İngiltere
Kronik Kırsal Yoksulluğa Bakış: Temel Noktalar
Prof. Dr. Huricihan İslamoğlu, Boğaziçi Üniversitesi-California Üniversitesi, Berkeley
Tarımda Oyunun Yeni Kuralları: Kazananlar / Kaybedenler Denkleminin Yeniden
Düşünülmesi
11:45 - 12:30 Yuvarlak masa tartışması
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
 
2. Oturum: Kırsal Kalkınma Politikası ve Yönetişim

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent Gülçubuk,
Ankara Üniversitesi, AKÇAM
13:30 - 15:00 Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, Ankara Üniversitesi, AKÇAM
Türkiye’de Kırsal Kalkınmanın Yönetişimi Sorunsalı

[Sunum]
Gürsel Küsek, Genel Müdür, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Nahit Bingöl, Genel Müdür, Kalkınma Bakanlığı
[Sunum]
Nermin Akyıl, Bakanlık Müşaviri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kırsal Alanda Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Fonu

[Sunum]
15:00 - 16:00 Yuvarlak masa tartışması
16.00 - 16.15 Çay-kahve arası
 
3. Oturum: Kırsal Kalkınmada Yurtdışı Deneyimler

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Çolak,
Ziraat Fakültesi Dekanı, Ankara Üniversitesi
16:15 - 17:15 Michael Bullen, Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektör Yöneticisi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Avrupa Birliği’nin Kırsal Kakınmaya Bakışı

[Sunum]
Mircea Mocanu, Sosyo Ekonomik Birim Başkanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı, Romanya

[Sunum]
Halil Agah, Emekli, Dünya Bankası Kırsal Kalkınma Kıdemli Uzmanı-
Dünya Bankası’nın Kırsal Kalkınma Yaklaşımı ve Türkiye’ye Bakışı Konusundaki
Deneyimler

[Sunum]
17:15 - 18:15 Yuvarlak masa tartışması
 
14 Aralık 2012 - Cuma
 
09.30 - 10.00 Kayıt
4. Oturum: Merkez Yerel İlişkileri ve Koordinasyon

Oturum Başkanı: Emin Dedeoğlu,
Yönetişim Direktörü, TEPAV
10:00 - 11:00 Ayşegül Akın, FAO
Kırsal Kalkınma -Uluslararası Deneyimler
Yerel Koordinasyonun Önemi

[Sunum]
Mehmet Ali Çalışkan, Başkan, YADA-Yaşama Dair Vakıf
Merkeziyetçi Sivil Toplum
[Sunum]
Ülker Şener-Evren Aydoğan, Araştırmacı, TEPAV
Kırsal Kalkınmanın Yönetişimi-Şanlıurfa Örneği

[Sunum]
11:00 - 12:00 Yuvarlak Masa Tartışması
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
5. Oturum: Kırda Kadın

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin Yıldırak,
Ankara Üniversitesi
13:00 - 14:00 Prof. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör, Sosyoloji Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Karadeniz Bölgesi Kalkınma Politikalarından Yansımalar: Rapana Venosa
Üretiminde Kırsal Kadının Rolü

[Sunum]
Nilüfer Dersan, SÜRKAL
Kırsal Kadın

[Sunum]
Yrd. Doç. Dr. Dilek Eroğlu, Sosyoloji Bölümü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kırsal Alanda Yaşayan Kadının Bilgi Çağındaki Kalkınma Ödülü;
Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmışlık

[Sunum]
14:00 - 15:00 Yuvarlak Masa Tartışması
15:00 - 15:15 Çay –Kahve Arası
6. Oturum: Kırda Örgütlenme ve Finansman

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Özçelik,
Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara Üniversitesi
15:15-16:30 Prof. Samar K. Datta, Hindistan Yönetim Enstitüsü
Kırda Örgütlenme ve Finansman Konularına Hindistan Deneyimi Üzerinden Bakmak

[Sunum]
Doç. Dr. O. Murat Koçtürk, Celal Bayar Üniversitesi
Türkiye’de Çiftçi Örgütlenmesi ve Tarımsal Kooperatiflerde Örgütlenme

[Sunum]
Cafer Yüksel, Genel Başkan, ORKOOP-Orman Kooperatifleri Merkez Birliği
Ormancılıkta Kooperatifler- ORKOOP
16:30 - 17:30 Yuvarlak Masa Tartışması
17:30 - 17:45 Çay – Kahve Arası
7. Oturum: Yuvarlak Masa Tartışması ve Genel Değerlendirme
Oturum Başkanı: Bülent Gülçubuk, Ankara Üniversitesi
17:45 - 19:00 Prof. Dr. İlhan Tekeli, Prof. Dr. Duran Taraklı*, Ahmet Yaman, Prof. Dr. Halis Akder*,
Prof. Dr. Erol Çakmak, Prof. Dr. Aziz Ekşi, Rıfat Dağ*
*Teyit bekleniyor.