1
2
3
4
5
Haber resmi
Türkiye: Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığının Sonuçları

Değerlendirme Notu / Bozkurt Aran   15/05/2015 -   "Neredeyse çeyrek yüzyıldır Bretton Woods kurumlarınca yönlendirilen küresel kurallara dayanan uluslar arası ticaret rejiminin çağın gereksinimlerine ayak uyduracak şekilde düzenlenmesi ve bu bağlamda liberalizasyon sürecine ilişkin durgunluğun giderilmesi gerekmektedir. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuruluşundan bu yana, Doha Kalkınma Turu dâhil olmak üzere, bir dizi ticaret müzakerelerini başlatmıştır. Birçok badirenin ve sıkıntının sonrasında, Bali Bakanlar Konferansı temelde, “Ticaretin Kolaylaştırılması”  kararlarının yanı sıra, en az gelişmiş ülkelerd [Devamı]

Haber resmi
ESCAP Bölgesel Makroekonomik Görünüm Raporu TEPAV’da tanıtıldı

TEPAV / Sak: “ESCAP raporu Türkiye’deki herkes için Asya-Pasifik bölgesine odaklanmaya başlamak hususunda iyi bir fırsat sunuyor”.   14/05/2015 -   ANKARA - Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (Economic  and  Social  Commission  for  Asia  and  the  Pacific [ESCAP]) tarafından hazırlanan Bölgesel Makroekonomik Görünüm Raporu, 14 Mayıs 2015 tarihinde TEPAV’da yapılan bir toplantı ile tanıtıldı. TEPAV Direktörü Güven Sak toplantıda “Entegrasyon Kapsayıcı Büyüme için İyidir” başlıklı bir sunum yaptı. Sak, Türkiye’nin ağırlıklı olarak AB ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ülkeleri ile ticaret yaptığını ve Asya ile olan ticaret ilişkilerinin çok zayıf olduğunu belirterek, “ [Devamı]

Haber resmi
Kalkınma Ajanslarının Geleceğini Nasıl Bir Çerçevede Düşünmeliyiz?

Değerlendirme Notu / Selçuk Sertesen   14/05/2015 -   "“Bölgesel kalkınma kuruluşlarının”  dünyada yapısal dönüşümleri de içeren hatırı sayılır bir tarihi bulunmaktadır. Bu tür kuruluşların ilk örnekleri Avrupa'da 2. Dünya Savaşı sonrasında yeniden yapılanmak, Kuzey Amerika'da 60'lar ve 70'lerdeki sanayisizleşme sorununu çözmek, Doğu Asya'da 80'ler ve 90'larda hızlı kentleşme ve sanayileşmeyi yönetmek, Latin Amerika, Güney Asya, Afrika ve Doğu Avrupa'da ise 2000'lerde ekonomik bütünleşmeyi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu notta, bu kuruluşların günümüze gelene kadar geçirdikleri dönüşümler incelenmiş, bugü [Devamı]

Haber resmi
Sınırları Olmayan Teknolojiler Projesi Ödülü Evreka’nın…

TOBB-ETÜ Garaj Girişimi olan Evreka ödülü bir grup Türk ve Ermeni girişimciyi geride bırakarak kazandı.   13/05/2015 -   ERİVAN – Sınırları Olmayan Teknolojiler Projesi en iyi proje ve en iyi teknolojik çözüm ödülünü TOBB-ETÜ Garaj Girişimi olan, akıllı atık toplama sistemi, Evreka kazandı. Sınırları Olmayan Teknolojiler (Technology Goes Beyond Borders [TGBB]) Projesi final aşaması ve ödül töreni11-13 Mayıs 2015 tarihlerinde Erivan’da gerçekleştirildi. TGBB Projesi Türkiye- Ermenistan Normalleşme Süreci Programının Girişimciler Değişim Projesi’nin devamı olarak Şubat 2015’de başladı. Projenin kapasite geliştirme aşamasında Ermenistan ve Türkiye’den altı ekip Türkiye ve [Devamı]

Haber resmi
Avusturya, Finlandiya ve İsveç AB Deneyimlerini Paylaştı

Swoboda :”Türkiye Ab Sürecini Rayına Oturtmak İçin Reformlar Yapmalı”   12/05/2015 -   ANKARA –“AB’de 20 Yıl: Avusturya, Finlandiya, İsveç deneyimleri; Türkiye için esin kaynağı mı?” başlıklı toplantı 12 Mayıs, salı günü TEPAV’da yapıldı. Toplantı Avusturya, Finlandiya ve İsveç Büyükelçiliklerinin katkılarıyla ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Amerikan German Marshall Fund (GMF) ve TEPAV işbirliğiyle düzenlendi. TEPAV Uluslararası Politikalar Araştırma Enstitüsü Direktörü Atila Eralp’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantının moderatörlüğünü AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Büyükelçi Bela Szombati yaptı.Szombati konuşmasında A [Devamı]

logo tobb logo tobbetu

g20.org 01t20turkey.org

2015 Mart ODI/FDI Oranındaki Gelişmeler Değerlendirme Notu / TEPAV  
haber resmi 13/05/2015

  "Türkiye’den giden ve Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımlara ilişkin 2015 yılı Mart verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Mayıs 2015 tarihinde yayımlandı. Türkiye’de yurtdışına giden doğrudan yatırımların (outward fore [Devamı]
ODI, FDI, yabancı yatırım,

MIKTA İşbirliği Platformu Seul’de Toplandı Organizasyonda Türkiye’yi TEPAV temsil ediyor.
haber resmi 11/05/2015

  SEUL- G20 üyesi ülkelerden gelişmekte olan 5 ülkenin (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) bir araya gelmesiyle 2013 yılında kurulan MIKTA İşbirliği Platformunun ilk akademik network toplantısı  bugün (11 Mayıs 2015) Güney Kore [Devamı]
MIKTA, Güney Kore, Meksika, Endonezya, Avustralya,

Tüm Haberler »