1
2
3
4
5
Haber resmi
Türkiye’nin Militan Selefiliğe karşı mücadelesi

Değerlendirme Notu / Selim Koru   30/07/2015 -   1818 yılında Emir Abdullah bin Suud, idam edilmek üzere İstanbul’a götürülüyordu. Sıradan bir mahkum değildi. Mekke ve Medine’yi on yılı aşkın bir süre boyunca işgal etmiş, Osmanlı Sultanını, yani Halifeyi, kafir ilan etmiş bir isyanın elebaşıydı. Osmanlılar, Abdullah’ı idam etmeden önce, Vahhabi anlayışı müziği yasakladığından, halkın önünde küçük düşürmek adına kendisine saz dinlettiler. Ancak en acımasız cezaları isyancıların dini liderlerine kestiler. Öyle ki, bunlardan bazıları, havan topunun ağzına konup patlatıldı. İsyanın Osmanlıların damarına b [Devamı]

Haber resmi
TOBB-ETÜ Garaj Yenilikçi Anadolu Projesi …

Uygulayıcı Kuruluş İmza Töreni Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.   30/07/2015 -   Ankara- Yenilenen Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programının ve seçilen Uygulayıcı Kuruluşların girişimci adaylarına tanıtımı etkinliklerini de içeren “Uygulayıcı Kuruluş İmza Töreni”, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımlarıyla TÜBİTAK Başkanlık binasında gerçekleştirildi. TOBB-ETÜ Üniversitesi, TOBB-ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi, TEPAV ve Garaj Girişimcilik Merkezi tarafından “1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı İlk Aşama Uygulayıcı Kuruluş” çağrısına yönelik hazırlanan GARAJ Yenilikçi Anadolu Projesi TOBB-ETÜ Rektörü Prof. Dr. Adem [Devamı]

Haber resmi
TEPAV’dan KKTC’de Kamu Mali Yönetim Projesi…

Proje ile KKTC’nin modern ve AB standartlarına uygun bir mali yönetim yapısına sahip olmasını sağlayacak adımları belirlemek amaçlandı   29/07/2015 -   ANKARA- TEPAV KKTC’de Kamu Mali Yönetim Projesi’ne başladı. 4-5 ay sürmesi öngörülen Projede öncelikle hem mevzuat açısından hem de uygulama açısından KKTC kamu mali yönetiminin mevcut hali değerlendirilecek. Başta Maliye Bakanlığı, Sayıştay ve diğer kurumlarla istişare ederek KKTC’nin modern ve AB standartlarına uygun bir mali yönetim yapısına sahip olmasını sağlayacak adımlar belirlenecek. Projeye ilişkin bilgi veren TEPAV Araştırmacıları, yeni kurumları yasalarla değiştirmenin göreli olarak daha kolay olduğuna, ama bu yasaları hakkıyla uygulayabilmen [Devamı]

Haber resmi
Türkiye'de Kamu Mali Yönetiminin Kısa Hikayesi

Değerlendirme Notu / Emin Dedeoğlu 28/07/2015 - Nerede kapsamlı bir mali yönetim reformu gözünüze çarparsa bilin ki öncesinde derin bir mali kriz vardır.  Mali Yönetime ilişkin yapılar klasik “ bozulmadıysa tamir etme”  ilkesine tabidirler. Aslında bu ilkeye sıkı sıkıya sarılanlar siyasetçilerdir.  Normal şartlarda siyasetçileri mali alanda reform yapmaya ikna etmek zordur. Tuhaftır ki mali kurumları ve disiplini bozan da (bürokratların da katkılarıyla) siyasilerin kendileridir.  Bir kere kriz çıkmaya görsün, en reformcu gene onlar kesiliverir. Bu söylediklerim sadece dünyanın bu bölgesi için geçerli d [Devamı]

Haber resmi
Balkanlar Türkiye için yeni bir üretim merkezi olabilir mi?

Balkan Ülkeleri ile Türkiye Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi araştırma projesi çalıştayı Saraybosna’da  yapıldı.   23/07/2015 -   Saraybosna - TEPAV ve Bölgesel İşbirliği Konseyi’nin (RCC, Regional Cooperation Council) ortaklaşa yürüttüğü “Balkan Ülkeleri ile Türkiye Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi” araştırma projesinin ilk bulguları 21 Temmuz’da Saraybosna’da gerçekleştirilen bir çalıştay ile katılımcılarla paylaşıldı. Çalıştaya aralarında Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan’ın bulunduğu yedi ülkenin kamu, özel sektör ve akademilerinden paydaşlar katıldı. RCC’nin ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştay RCC Genel Sekreter Yardımcı [Devamı]

logo tobb logo tobbetu

g20.org 01t20turkey.org

Anadolu Kaplanlarının Yükselişi - Türkiye Şehirleşme İncelemesi Rapor / Dün ya Ba nka sı & TEPAV  
haber resmi 14/07/2015

  Son 70 yıllık dönemde Türkiye dünyadaki en dramatik ve dönüşümsel şehirleşme deneyimlerinden birini yaşamıştır. 1950’li yıllarda, nispeten genç bir cumhuriyetin sanayileşmeyi ve bunun bir gereği olarak nüfusun kentsel alanlarda yoğunlaştırılması [Devamı]

Alternatif Hükümet Sistemlerinde Yürütmenin Gücü ile Hak ve Özgürlük Ortamı İlişkisinin Analizi Rapor / Doç.Dr. Yetkin ÇINAR, Doç.Dr. Türkmen GÖKSEL  
haber resmi 03/07/2015

  Çağın gereklerine ve Türkiye’nin koşullarına en uygun yönetim sistemlerinin (seçim, parti, hükümet) esaslarının ortaya konulabilmesi ve bunların uyumlu biçimde çalışabilmesi ilişkili tüm alt sistemlerin nesnel bir tabanda tartışılabilmesine bağl [Devamı]
Temel Hak ve Özgürlükler, Yürütme,

Tüm Haberler »