logo tobb logo tobbetu

G20 Çalışmaları Merkezi

TEPAV uluslararası platformda ekonomik işbirliğinin en önemli forum niteliğindeki G20’nin (Group-20) çalışmalarını uzun zamandır yakından takip etmektedir.

Türkiye’nin G20 2015 dönem başkanı olması TEPAV’ın konuya ilgisini ve çalışmalarını artırmış, Türkiye’nin de G20 üyesi olması nedeniyle bu alanda yapılan resmi toplantı ve etkinlikleri, akademik çalışmaları vb. değerlendirmek, katkı sağlamak ve farkındalığı artırmak amacıyla TEPAV bünyesinde G20 Çalışmaları Merkezi kurulmuştur. Merkez Ekim 2014’de çalışmaya başlamış olup halen Türkiye’de bu alanda tek olma özelliğini devam ettirmektedir.

G20’nın alt gruplarından birisi Düşünce 20 (Think-20) olarak bilinen T20 oluşumudur. Türkiye’nin 2015 yılında G20 dönem başkanlığı nedeniyle T20’nin uluslararası alanda etkinliklerinin koordinasyonu sağlama, organize teme ve başkanlığını yapma görevi resmi olarak TEPAV’a verilmiştir. Türkiye G20 dönem başkanlığını 1 Aralık itibariyle devralmasını takiben, T20 açılış toplantısı da Şubat ayında İstanbul’da geniş bir katılımla yapılmıştır.

Merkez, T20 başkanlığı döneminde kendi alanlarında tanınmış ve önde gelen dünyadaki önemli düşünce kuruluşları ile ilişkiler kurarak, kalıcı, verimli ve güçlü bir işbirliği ağı (T20 Network) oluşturmuştur. Global düşünce kuruluşlarından G20 gündemindeki konularda, G20’nin daha somut ve sürdürülebilir politikalar sürdürebilmesi amacıyla analizler yapması, düşünce üretmesi ve bu çerçevede aralarında güçlü bir platformu oluşturmaları beklenmektedir. Bu amaçla TEPAV G20 Çalışmaları Merkezi, T20 ortaklığı içinde 20’nin üzerinde ülkenin 50 kadar önde gelen düşünce kurulu ile Türkiye’de ve farklı ülkelerde hemen tüm G20 temalarında etkinlikler düzenlemiş, yayınlar yapmış, düşünce egzersizinin somut politikalara dönüşmesi konusunda politika yapımcıları nezdinde çalışmalar yapmıştır. Merkez, Türkiye’de ulusal düşünce kuruluşları arasında oluşturulan danışma konseyinin de başkanlığını yürütmüştür. G20 Antalya Zirvesi esnasında T20 adına tüm T20 Network partnerlerinin katıldığı bir zirve düzenlemiştir.

TEPAV G20 Çalışmaları Merkezi, ayrıca başkanlığı TOBB tarafından yapılan bir yönlendirme komitesince koordine edilen İş-20 (Business-20 / B20) çalışmalarına da içerik desteği sağlamış ve halen B20 çalışmalarını da takip etmektedir. Böylece, TEPAV G20 Çalışmaları Merkezi’nin görev alanı genişlemiştir.

Çin’in 2016 yılında dönem başkanlığını devralması nedeniyle Merkez, T20 koordinasyon görevini T20 network içinde partner kuruluşlarından olan Renmin Üniversitesi RDYC, SIIS ve CASS’a devretmiştir. Bununla birlikte, Merkez söz konusu kurumlar ile ve diğer T20 ortağı düşünce kuruluşları ile ortak faaliyetler düzenlemeye ve çalışmalara devam etmektedir.