logo tobb logo tobbetu

18-24 yaş arası gençlerde Avrupa Birliği üyeliğine destek yüzde 66’ya yükseliyor "Türkiye Kamuoyunda Avrupa Birliği Desteği ve Avrupa Algısı Araştırması 2019” raporu yayımlandı.
Haber resmi
31/12/2019 - Okunma sayısı: 4901

 

 

ANKARA –Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteği ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) işbirliği ile TEPAV tarafından kaleme alınan “Türkiye Kamuoyunda Avrupa Birliği Desteği ve Avrupa Algısı Araştırması 2019” raporu yayımlandı.

Çalışma kapsamında; İKV’nin 2015, 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirdiği “Türkiye Kamuoyunda AB Desteği ve Avrupa Algısı” çalışması, kapsam ve yöntem açısından geliştirilerek uygulandı. Araştırmanın alan uygulaması, MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından Türkiye genelinde 35 ilde toplamda 4.506 kişi ile hanede yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

Alan çalışmaları ve masabaşı analizler rapor kapsamında; “AB ile Temas”, “AB’nin Bilinirliği”, “AB Üyeliğine Destek”, “AB Üyeliğine İnanç”, “AB ve AB Üyeliğinin Türkiye İçin Anlamı”, “Türkiye’nin AB Üyelik Performansı” ve “AB Gündemi” başlıkları altında paylaşıldı.

Kamuoyu araştırmasında öne çıkan bazı sonuçlar şu şekilde sıralanıyor:

Geleneksel medya AB hakkındaki en önemli bilgi kaynağı.

 • Kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 93’ü, AB’yi daha önce duyduğunu belirtiyor.
 • Alan çalışmasının sonuçlarına göre, yüzde 87’lik pay ile geleneksel medya araçları açık ara farkla, AB hakkındaki en önemli bilgi kaynağı.
 • Yüzde 63’lük pay ile internet ve sosyal medya önemli ikinci bilgi kaynağı.

AB, Rusya’dan sonra Türkiye’nin en önemli ikinci partneri olarak görülüyor.

 • Kamuoyu araştırmasına göre, AB ekonomi alanında yüzde 19’luk pay ile, yüzde 31 ile birinci sırada olan Rusya’dan sonra, Türkiye’nin en önemli ikinci partneri olarak görülüyor.

Halkın çoğunluğu Türkiye’nin AB’ye çok ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Gençlerde bu oran daha yüksek.

 • “Türkiye’nin ekonomik olarak AB’ye ihtiyacı var mı?” sorusuna kamuoyu araştırması kapsamında “Çok ihtiyacı var” diyenlerin oranı yüzde 54.
 • 18-24 yaş aralığındaki gençler arasında, Türkiye’nin ekonomik olarak AB’ye çok ihtiyacı var diyenlerin oranı yüzde 69.

Kamuoyunun çoğunluğu Türkiye’nin AB’ye üyeliğini destekliyor. Destek oranı gençlerde daha yüksek.

 • Kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 60’ı, AB üyeliğini destekiyor.
 • Yüzde 66’lık destek oranıyla, AB üyeliğini en fazla 18-24 yaş grubundaki gençler destekliyor.
 • Dörtlü coğrafi bölge dağılımına göre, AB üyeliğine destek, en çok Güneydoğu bölgesinden, en düşük destek ise Kuzeydoğu bölgesinden geliyor.

AB üyeliğinin desteklenmesindeki en önemli neden olarak “Ülkemizin refah ve ekonomik gelişmişlik düzeyi artacak” cevabı öne çıkıyor. Türkiye’nin AB’ye üye olmasını desteklemeyenler, üyeliğin Türk kültür ve kimliğine zarar vereceğini düşünüyor.

 • AB üyeliğini destekleyenlerin yüzde 75’i AB üyeliğinin refah ve ekonomik gelişme getireceğini düşünüyor.
 • “Ülkemizde demokrasi ve insan hakları gelişecek” görüşü, yüzde 57 ile AB’ye üyeliğin desteklenmesindeki en önemli ikinci gerekçe.
 • Yüzde 45’lik pay ile “Ülkemiz vatandaşlarının Avrupa’da dolaşım, yerleşme, eğitim imkânı olacak” en çok öne çıkan üçüncü gerekce.
 • Türkiye’nin AB’ye üyeliğini desteklemeyen katılımcılar, yüzde 31’lik pay ile AB’nin “gerileme ve düşüş” ifade ettiğini düşünüyor.
 • AB üyeliğini desteklemeyenlerin yüzde 59’u, üyeliğin Türk kültür ve kimliğine zarar vereceğini düşünüyor.

Kamuoyu Türkiye’nin AB üyesi olacağına inanmıyor. Gençlerde AB üyesi olunacağına inanç daha yüksek.Katılımcıların sadece yüzde 23’ü Türkiye’nin AB üyesi olacağına inanıyor.

 • 18-24 yaş aralığındaki gençlerde Türkiye’nin AB üyesi olacağınan inananların oranı yüzde 28.

Dini ve kültürel farklılıklara dayalı ön yargıların, Türkiye’nin AB üyeliğinde en büyük engel olduğu düşünülüyor.

 • Araştırmaya katılanların yüzde 78’i “dini ve kültürel farklılıklara dayalı ön yargılar”ı, Türkiye’nin AB üyeliğinin önündeki en büyük engel olarak nitelendiriyor. Bu seçeneği yüzde 29 ile “Türkiye’nin ekonomik gelişmişlik düzeyi” ve yüzde 28 ile “demokrasi ve insan haklarındaki sorunlar” izliyor.

Türkiye’nin AB üyeliğinin sağlayacağı en büyük katkılar serbet dolaşım ve yeni iş imkanları olarak düşünülüyor.

 • Katılımcılara göre, AB üyeliğinin Türkiye’ye sağlayacağı katkıların başında yüzde 47 oranla “serbest dolaşım” ve yüzde 33 oranla “yeni iş imkânları” geliyor.

Türkiye-AB gündeminde en önemli madde mülteci krizi.

 • Türkiye-AB ilişkilerinde en önemli konular olarak sırasıyla; mülteci krizi (yüzde 38), üyelik müzakereleri (yüzde 27), vize serbestliği (yüzde 17) ve Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği (yüzde 13) konuları ön plana çıkıyor.

Gümrük Birliği modernizasyonunun “hem Türkiye hem AB için yararlı” olacağı öngörülüyor. Gençler Gümrük Birliği modernizasyonunu daha çok destekliyor.

 • Katılımcıların yüzde 48’i, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’nin hem Türkiye hem de AB için yararlı olduğunu ifade ediyor.
 • Katılımcıların yüzde 64’ü tarafından Gümrük Birliği modernizasyonunun “hem Türkiye hem de AB için yararlı” olacağı ifade ediliyor.
 • 18-24 yaş aralığındaki gençlerde, Gümrük Birliği modernizasyonunun hem Türkiye hem de AB için yararlı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 70.

Kamuoyunun çoğunluğu Türkiye’nin AB üyeliğine hazır olduğunu düşünüyor.

 • Kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 60’ı Türkiye’nin AB’ye üye olacak yönetsel ve kurumsal kapasiteye ve yetişmiş insan gücüne sahip olduğunu belirtiyor.
 • Türkiye’nin AB’ye üyeliğini desteklemeyen katılımcıların Türkiye’nin kapasitesine olan inanç düzeylerinin, yüzde 64’lük pay ile üyeliği destekleyenlere göre daha yüksek olduğu dikkat çekiyor.
 • Kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57’si, Türkiye’nin AB’ye üye olmak için üstüne düşeni gerektiği ölçüde yaptığını belirtiyor.
Raporun tamamına erişmek için tıklayınız.

Etiketler:

Yazdır

« Tüm Haberler