logo tobb logo tobbetu

T20 açılış toplantısı Riyad’da TEPAV’ın da katılımıyla yapıldı
Haber resmi
31/01/2020 - Okunma sayısı: 2670

 

G20 ülkeleri tarafından kurulan ve düşünce kuruluşları ile akademik kurumların temsilcilerinden oluşan Think 20’nin (T20) bu yılki açılış toplantısı, dönem başkanı Saudi Arabistan’ın ev sahipliğinde Riyad’da yapıldı. Temel amacı politika yapımcılarına ilgili konularda somut politika önerilerinde bulunmak olan ve G20 gündeminde her geçen yıl daha fazla öne çıkan T20’nin açılış toplantısına Türkiye’den TEPAV da katıldı.

RİYAD - Bu yıl Saudi Arabistan’ın ev sahipliğinde yapılacak olan G20 toplantılarının, 2020 için ana teması “21. Yüzyılda Herkes için Fırsatların Değerlendirilmesi” şeklinde belirlendi. Ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri yaşadığımız dönemde G20 ülkeleri ortak ve önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Ekonomik büyüme istenilen seviyelere ulaşmamakta ve mali kırılganlıklar da devam etmektedir. Toplumların önemli bir kesimini oluşturan nüfusun; özellikle kadınların ve gençlerin fırsat eksikliği ile karşılaştığı görülmektedir. Diğer taraftan sosyal dışlanmışlık, iklim ve doğal afet tehditleri, demografik zorluklar, göç hareketleri, ticaret savaşları ve dijital dönüşüme ayak uydurma gereği dikkate alınması gereken küresel zorluklar olarak ortaya çıkmaktadır.

Küresel zorlukların ortaya koyduğu tehditleri azaltmak ve buna yönelik yeni politikalar belirlemek amacıyla, ülkelerin çabaları ve BM sisteminin gayreti çoğu zaman yeterli olamamaktadır. Bu şartlar altında dünyanın en büyük ekonomilerinin oluşturduğu G20 platformunun çok taraflı sisteme yapacağı katkının ve alacağı kararların önemi artmaktadır.

G20 süreci 2020 yılında Saudi Arabistan dönem başkanlığında gerçekleştirilirken, temel hedefler olarak insanların güçlendirilmesi (empowering people), gezegenin korunması (safeguarding the planet) ve yeni sınırların şekillendirilmesi (shaping new frontiers) belirlenmiş bulunmaktadır. Bu amaçla özellikle kadın ve gençlerin önündeki imkânların artırılması ve bu bağlamda eğitimin güçlendirilmesi, kişi-odaklı sağlık sisteminin sağlanması, sürdürülebilir kalkınma için emisyonun kontrol altına alınması, arazilerin bozulmasının ve habitat kaybının önlenmesi, okyanusların korunması, sürdürülebilir su sistemi inşası, temiz enerji sistemlerine geçiş, gıda güvenliğinin artırılması, dijital ekonominin gerektireceği yetilere sahip nesillerin eğitilmesi, akıllı şehirlerin geliştirilmesi, ticaret ve yatırım alanında işbirliğinin artırılması gibi konuların ele alınması gerekmektedir. Türkiye’yi de yakından ilgilendiren bu konularda ülkelerin tek başına karar almak yerine çok taraflı sistemi işlevsel kılacak mekanizmalarla ortak sorunlara ortak çözümler üretmek gerekiyor. Bu amaçla G20, son yıllarda sadece “finans” ve “sherpa” kanalları üzerinden resmi mercilerin bir araya geldiği ya da Liderler Zirvesi bildirileri ile öne çıkan bir platform olmanın ötesine geçmektedir. Küresel sorunlar karşısında somut eylem ve politikaların belirlenmesinde artık kamuoylarının bu sürece aktif ve daha resmi katılımına da önem verilmeye başlandığı görülmektedir. Bu işbirliğinin yapılacağı sivil toplum ve iş çevreleri gibi bağlantılı gruplar ve paydaşlardan gelecek katkılar giderek ön plana çıkıyor.

G20 ülkelerinden önde gelen düşünce kuruluşlarının katılımı ile oluşturulan ve G20 ‘nin resmi bir alt kolu (official engagement group) olan T20’nin temel amacı, G20 liderlerine ve politika yapımcılarına bilgiye dayalı ve deneysel çalışmalara dayalı politika önermelerinde bulunmak ve bu amaçla gereken katkıyı sağlamaya çalışmak şeklinde özetlenebilir.

19-20 Ocak tarihinde Riyad’da S. Arabistan’ın en önemli düşünce kuruluşu olan KAPSARC (King Abdullah Petroleum Studies and Research Center) ev sahipliğinde yapılan T20 açılış toplantısı, Türkiye’den TEPAV’ın da aralarında olduğu 65 ülkeden 100’ün üzerinde düşünce kuruluşu ve üniversitelerden 600 kişilik uzmanın iştiraki ile gerçekleştirildi. T20 açılış toplantısında, çok taraflı sistemin karşılaştığı zorluklar ve uluslararası kuruluşların reformunun nasıl sağlanabileceği; katılımcı ve sürdürülebilir bir toplum için fakirlik, eşitsizlik ve sosyal fragmantasyonun önlenmesi; iklim değişikliği ve temiz enerjiye geçiş, circular karbon ekonomisi, doğal kaynak üretimi ve tüketiminin etkileri, kadınların ve gençlerin ekonomiye katılımlarının sürdürülebilir büyüme için önemi gibi konular ele alındı.

T20’de bu bağlamda önceki yıllarda olduğu üzere çeşitli konularda Görev Güçleri (Task Force) oluşturuldu. Bu yıl on farklı konuda oluşturulan görev güçlerinin kendi alanlarında yapacakları ortak çalışmalar yoluyla politika yapımcılarına somut öneriler getirmesi ve bu amaçla yakın bir işbirliği oluşumunun sağlanması beklenmektedir. Bu yıl Göç ve Genç Toplum konusunda oluşturulan Görev Gücü eş başkanlığına TEPAV İcra Direktörü Güven Sak; ve Ticaret, Yatırım ve Büyüme Görev Gücü eş başkanlığına ise TEPAV G20 Çalışmaları Merkezi Direktörü Sait Akman getirilmiştir.

Etiketler: T20,

Yazdır

« Tüm Haberler