logo tobb logo tobbetu

“Uzun Dönemli Strateji Perspektifinden Avrupa Yeşil Mutabakatı” Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA), 2050 Patikalar Platformu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile 31 Mayıs 2021, Pazartesi günü çevrim içi bir çalıştay düzenlendi.
Haber resmi
01/06/2021 - Okunma sayısı: 1594

 

 

“Uzun Dönemli Strateji Perspektifinden Avrupa Yeşil Mutabakatı” başlıklı çalıştay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanı Orhan Solak, SEFiA Direktörü Bengisu Özenç ve 2050 Patikalar Platformu Direktörü Richard Baron’ın açılış konuşmaları ile başladı.

Orhan Solak, Türkiye’nin ihracatının ciddi bir kısmının AB’ye yapıldığını ve sınırda karbon düzenlemelerinin ticareti etkileyeceğini belirterek sözlerine başladı. Avrupa’nın Paris Anlaşmasını ilerleyen süreçte bütün politikalarının merkezine koyacağının altını çizdi.

Bengisu Özenç, Türkiye’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı tartışmalarını Türkiye’nin uzun dönemli dönüşüm stratejisi çerçevesinde ele almamız gerektiğini, bu bağlamda koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Artık 2050 itibariyle net sıfır emisyona ulaşma hedefinin yaygın bir hale geldiğini ve bu sürecin bütün ekonomilerin dönüşümünü tetikleyeceğini ifade etti.

Richard Baron, platform olarak amaçlarının farkındalık yaratmak ve 2050 için uzun vadeli planlar oluşturmak olduğunu ifade etti. Politika açısından bakıldığında iklim eylemlerinin giderek yaygınlaştığını ve pek çok farklı alanda politikaları etkileyeceğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan genel bilgilendirme oturumunda Bengisu Özenç, UNDP Proje Yöneticisi Tuba Seyyah, TEPAV Program Direktörü Güven Sak ve Richard Baron konuşmacı olarak yer aldı. “Avrupa Yeşil Mutabakatı” kapsamında konuşan Bengisu Özenç, Yeşil Mutabakatın bir ekonomik dönüşüm stratejisi olduğunu, tarım-sanayi alanında kapsamlı ve kalıcı bir dönüşüm içerdiğini belirtti. Döngüsel ekonomiye geçilmesi için yeni eylem planları ve sanayi stratejilerinin oluşturulduğunu söyleyen Özenç, Türkiye’nin de sürdürülebilir bir kalkınma politikası için temellerini bugünden atması, bunun kalkınma planının da ana temasını oluşturması gerektiğini ifade etti. Türkiye için en önemli konulardan birinin finansman olduğunu ve bu finansmana sahip olabilmemiz için detaylı ve takvim içeren bir plana sahip olmamızın elzem olduğunu vurguladı. Uzun dönemli strateji ve eylem planı çalışmalarının hepimiz için bir fırsat olduğunu ve Türkiye’nin önümüzdeki 20-30 yılda uygulayacağı politikaları şekillendireceğini belirterek sözlerini tamamladı.

Özenç’in konuşmasının ardından UNDP Proje Yöneticisi Tuba Seyyah “Uzun Dönemli Strateji 2050 Vizyonu ve Eylem Planı 2030” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Kalkınma ve yeni ekonomilere geçişte eylem planının ciddi bir rol oynayacağını, uzun dönemde hem ülkeler hem de özel sektör ve yatırımcılar için bir yol planı oluşturacağını vurguladı.

TEPAV Program Direktörü Güven Sak, “Türkiye’nin Yeşil Dönüşüm İhtiyacı” teması üzerine yaptığı konuşmasında, vergilendirme ve veri paylaşımı konularına vurgu yaparak sözlerine başladı. Bugüne kadar kalkınma konuları tartışılırken hiç üstünde düşünülmeyen yeşil dönüşüm konusunun şimdi gündemde olduğunu ve yeni teknolojilerin ve inovasyonun bu gündemin odak noktasını oluşturduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde bir ülkeye kaynak ve altyapı desteği sağlanması konusunun yeşil dönüşüm odaklı olacağını ve Türkiye’nin bu konuya hızlıca intibak etmesinin şart olduğunu belirtti. Bu bağlamda güçlü bir koordinasyonun elzem olduğunu, çalışmaların yürütülürken bu konunun merkezde olması gerektiğini belirten Sak, Türkiye’nin Paris Anlaşmasını bir an önce onaylaması ve güncel şartlarla uyumlu bir niyet beyanı hazırlığının yapılmasının gerekli olduğunu vurguladı. Son olarak bilgi alışverişine başlamak için Türkiye’nin Gümrük Birliği modernizasyonu sürecinin de başlamasının gerekliliğinden bahsederek sözlerini tamamladı.

Son olarak konuşan 2050 Patikalar Platformu Direktörü Richard Baron, iklim değişikliğinin yapısal olduğunu ve fosilsiz bir dünyaya doğru ilerlediğimizi söyledi. Altyapının, düzenlemelerin yapılması gerektiğini, geçiş sürecinin pek çok fırsat barındırdığını ve dünyanın geri kalanına baktığımız zaman çoğunluğun karbonsuzlaşmaya gideceğini belirtti. 2050 Patikalar Platformu olarak bunu bir fırsat olarak gördüklerini söyleyen Baron, karbonsuzlaşmanın değişen dünya ticaretinde norm haline geleceğini belirterek, ülkelerin bu konuya nasıl adapte olacaklarının belirlenmesinin gerekliliğine yaptığı vurgu ile sözlerini tamamladı.

Çalıştay, eş anlı olarak gerçekleştirilen “Sınırda Karbon Vergisi Mekanizması ve Azaltım”, “Döngüsel Ekonomi” ve “AB Uyum Stratejisi: Biyoçeşitlilik ve Tarım” oturumları ile devam etti. Tematik gruplardaki tartışmalar şu başlıklar çerçevesinde gerçekleştirildi: Yeşil mutabakat ve ulusal emisyon azaltım pozisyonu, Yeşil mutabakat ve uzun dönemli strateji, Mevcut çalışmalar & stratejiler, İklim Kanununun rolü, Ulusal Mutabakat metninin rolü, Finansman ihtiyacı & muhtemel mekanizmalar, Beklentiler

Çalıştay, alt oturumlarda yürütülen tartışmaların öne çıkan başlıklarının, tematik grup sözcüleri tarafından kapanış oturumunda tüm katılımcılarla paylaşılmasının ardından sona erdi.

Yazdır

« Tüm Haberler