logo tobb logo tobbetu

“Adana Projelerini Hayata Geçiriyor” “Adana Projelerini Hayata Geçiriyor” başlıklı çalıştayda, katılımcılar proje süresince ilk defa yüz yüze bir araya geldi.
Haber resmi
01/11/2021 - Okunma sayısı: 1223

 

 

Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP - Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ), TEPAV ve Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen üç aşamalı çalıştay serisinin sonuncusu 27 Ekim 2021 tarihinde “Adana Projelerini Hayata Geçiriyor” başlığı ile Sheraton Grand Adana Otel’de gerçekleştirildi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TEPAV ve GİZ yetkilileri ile çok sayıda kurum, kuruluş ve STK temsilcilerinin katıldığı çalıştayda sürdürülebilir tarım, imalat sanayi ve sosyal yaşamile ilgili proje fikirleri ve yol haritası değerlendirildi.

“Kamu-Özel Sektör Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Adana’nın mevcut sorunları, katılımcı ve kapsayıcı bir şekilde, 13-14 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen ilk çalıştayda tespit edilmişti. İkinci çalıştayda Sürdürülebilir Tarım, İmalat ile Turizm ve Sosyal Yaşam başlıkları altında, konunun uzmanları ile TEPAV tarafından geliştirilen 11 proje fikiri katılımcılara sunuldu. Sunumlar, katılımcıların da proje fikirleriyle ilgili görüşlerini yazılı ve/ya sözlü olarak belirtebildikleri bir ortamda, interaktif bir şekilde gerçekleştirildi. Ardından gerçekleştirilen oylama ile, Adana’nın geleceğine yön verecek ve öncelikli olan 3 proje fikri  belirlendi. Üç aşamalı çalıştay serisinin sonuncusu olan uygulama tasarım çalıştayında ise geniş ve kapsayıcı bir katılımcı grubu ile kısa listeye alınmış 3 proje fikrinin uygulanmasına ilişkin somut yol haritaları ve çalışma planları sunuldu ve tartışıldı.

Çalıştayın ilk ve ortak oturumu açılış konuşmalarıyla başladı. GIZ-PEP Girişimcilik ve İş Geliştirme Bileşeni Lideri Onur Azcan Türkiye’de ilk defa il düzeyinde uygulamakta oldukları kamu-özel sektör işbirliği diyaloğu kapsamında Adana, Gaziantep ve İstanbul olarak üç şehri belirlediklerini ve ilk çalışmalara da Adana’dan başladıklarını belirtti. Azcan ayrıca, Adana bileşeninin üçüncü çalıştayını bir son olarak değil, belirlenen projelerin hayata geçirilmesi için güçlü bir başlangıç olarak gördüklerini de ifade etti. Ardından söz alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın nasıl daha iyi bir geleceği olacağını düşündüklerini ve hep birlikte planlayabilmek için çalıştıklarını belirtti. Bu sürecin amacını; özellikle pandemi koşullarının etkisiyle biraz sarsılan yapıyı düzeltmek, Adana'nın ihtiyaçlarına hızlı, esnek ve etkili çözüm getirebilmek olarak tanımladıklarını belirten Karalar, ilk ikisinin online olarak gerçekleştirildiği çalıştaylara çeşitli kesimlerden konulan katkıyı görmenin kendisini çok heyecanlandırdığını ifade etti. Ayrıca tüm diyalog sürecinin Adana Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü ve birleştirici etkisini artıracağına, kamu-özel sektör ve sivil toplum arasındaki iş birliği ve koordinasyonu pekiştireceğini temenni ettiğini belirtti. Adana Valisi Süleyman Elban ise bu yapılan çalışmalarla Adana’nın potansiyeli ve kaynaklarını daha iyi değerlendirilebilmesi için yapılması gerekenler konusunda yönlendirici olmasını ve ilk iki çalıştaydaki sunumlarda belirtilen konuların bu çalıştayda somut yol haritaları içerecek biçimde şekillenmesini beklediklerini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay, TEPAV’dan Güven Sak’ın ‘Bugüne nasıl geldik? Bugün ne yapacağız?’ başlıklı bilgilendirme sunumu ile devam etti. Sak sunumunda, birinci ve ikinci çalıştay çıktılarını ve üçüncü çalıştay için yapılan hazırlık çalışmalarını aktardı. Bilgilendirme sunumu sonrası katılımcılar Sürdürülebilir Tarım - Adana’da Üreticiler İçin Pilot Akıllı Tarım Uygulamaları, İmalat Sanayi - Dijitalleşerek Yeşil Mutabakata Uyum Sağlayan Sanayi ve  Sosyal Yaşam - Akıllı Ulaşım Planlaması: Mobil ve Ulaşılabilir Adana proje fikirlerini ve somut yol haritalarını tartışmak için alt oturumlara yönlendirildi.

Tartışmalar, eş zamanlı olarak devam eden üç alt oturumda, TEPAV’dan Sibel Güven, Yakup Peker ve Şenay Akyıldız’ın moderasyonunda ve interaktif bir yöntemle gerçekleştirildi. Alt oturumlarda moderatörler, proje fikirlerine ait somut yol haritalarını ve planların geliştirilmesini içeren sunumları katılımcılarla paylaştı ve katılımcıların yol haritalarının süreçleri ve yapı taşları konusunda görüş ve fikirleri alındı.

Alt oturumlar sonrasında katılımcılar tekrar ana oturumda bir araya geldi. Çalıştayın bu oturumu TEPAV’dan Sibel Güven tarafından gerçekleştirilen ve alt oturumlarda detaylıca konuşulan yol haritalarının özet sunuşu ile başladı. Ardından, Adana Sanayi Odası ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nden temsilciler, ikinci çalıştayda oylamalar neticesinde kısa listeye giremeyen ancak Adana’nın geleceği için önemini koruyan diğer proje fikirlerine yönelik geliştirdikleri yol haritalarını tüm katılımcılarla paylaştı. Çalıştay, Güven Sak’ın değerlendirme ve kapanış konuşması ile sona erdi.

“Kamu-Özel Sektör Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi”

Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP - Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ve TEPAV ortaklığında yürütülmekte olan projenin genel amacı, Adana, Gaziantep ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin öncülüğünde, bu kentlerde COVID-19 salgını sırasında ve sonrasında kapsayıcı, çok paydaşlı ve çok sektörlü biçimde bir kamu-özel istişare, koordinasyon ve karar alma mekanizması oluşturmaktır. Bu mekanizma, kamu ve özel sektör aktörleri için ortak bir vizyon geliştirilmesi, paydaşların ihtiyaçları ile beklentilerinin karşılanması, istihdamın artırılması, iş ekosisteminin iyileştirilmesi, yerli ve yabancılar için yatırım ortamının iyileştirilmesi ile geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için iş imkanlarının geliştirilmesine katkılar sağlayacaktır. Böylece bölgenin potansiyelinden yararlanılması hedeflenmektedir.

Etiketler:

Yazdır

« Tüm Haberler