logo tobb logo tobbetu

"EBRD Geçiş Raporu 2013”ün Türkiye Bulguları Paylaşıldı EBRD, geçiş ülkelerinde demokrasi ve reform zamanı olduğunu, Türkiye’nin de ekonomi kurumları ve yapısal dönüşüm konusunda daha yapabilecekleri bulunduğunu açıkladı.
Haber resmi
04/12/2013 - Okunma sayısı: 1782

 

ANKARA - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank – EBRD)’nın “Transition Report 2013” isimli çalışması, 4 Aralık 2013 Çarşamba günü TEPAV’da ele alındı.

EBRD’nin açık piyasa ekonomisine geçişi hızlandırmak ve girişimciliği desteklemek konusunda faaliyette bulunduğu ülkelerdeki son durumu ortaya koyan raporun bulguları, Ülke Strateji Direktörü Piroska Nagy ile Kıdemli Politik Danışmanı Oksana Antonenko tarafından TEPAV Direktörü Güven Sak’ın moderatörlüğünde yapılan bir toplantıyla paylaşıldı.

Reform süreçleriyle birlikte büyüme de yavaşladı

Piroska Nagy, sunumda büyüme ve gelir konusunda veriler paylaştıktan sonra Orta Avrupa, Orta Asya ile Güney ve Doğu Akdeniz’den 34 ülkede ileri piyasa ekonomilerine yakınsama konusunda yaşanan yavaşlamaya işaret etti. Nagy, burada herkesin odaklandığı sermaye akışındaki yavaşlamadan çok bu ülkelerin pek çoğunda geçiş / reform sürecinde yaşananların (birinci nesil reformlarla verimlilik konusunda ilerlemenin sona ermesi veya geçiş sürecinin sekteye uğraması veya sürecin tersine dönmesi) üzerinde durdu. Bu noktada politik ve ekonomik kurumlar için reform içermeyen ve içeren 2 senaryoya işaret eden Nagy, ilkinin gelir yakınsamasında büyük düşüş ile Hırvatistan, Slovenya ve Rusya gibi ülkelerde yakınsamanın durmasına; diğerinin ise bazı Orta Avrupa ve Balkan ülkelerinde gelirlerin 2035’te AB-15’in yüzde 80’ine ulaşması ile AB üyesi olmayan ülkelerin büyümesinde yüksek etki yaşanmasına neden olacağını aktardı.

Nagy, geçiş ülkelerinde süreç yavaş ilerleyecek olsa da demokrasi ve reform zamanı olduğunu belirtirken, uluslararası entegrasyon, yerelde saydamlık ve hesapverebilirlik, insan kaynağı ile ekonomik kapsayıcılık konusunda reformlar önerdi.

Türkiye saptamaları…

Türkiye’nin piyasa ekonomisi geleneğine ve gelişmiş politik kurumlarına işaret eden Nagy, ekonomi kurumlarının gelişimi ve yapısal dönüşüm için ise eğitim, kapsayıcılık, yerel yönetimler ve sermaye piyasaları konularında daha yapılabileceklerin olduğunu vurguladı. Nagy, bu çerçevede rapordan Türkiye ile ilgili yolsuzluk, cinsiyet ayrımı ile bölgesel ayrım verilerine işaret etti.  Nagy ayrıca, geçiş ülkeleri ile kıyaslandığında ilk ve orta basamak eğitimin kalitesi ile patentler konusunda daha geri durumdaki Türkiye’nin Amerika’dan temel bilim ve mühendislik dallarında alınan doktora konusunda çok daha ileri olduğuna dikkat çekti.

EBRD Kıdemli Politik Danışmanı Oksana Antonenko ise konuşmasında reformlar için demokrasinin sürükleyici niteliğine işaret etti.

Toplantı sunumların ardından soru ve yorumların alınmasıyla devam etti.

 

EBRD’nin sunumuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Yazdır

« Tüm Haberler