logo tobb logo tobbetu

KOBİ’lerde Bulut Bilişimin Yaygınlaştırılması Toplantısı… TEPAV’da yapılan toplantıda bulut bilişimin KOBİ’ler arasında kullanımının nasıl yaygınlaştırılabileceği tartışıldı.
Haber resmi
14/04/2015 - Okunma sayısı: 1607ANKARA- “KOBİ’lerde Bulut Bilişimin Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında 7 Nisan 2015 tarihinde TEPAV’da bir yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda bulut bilişimin KOBİ’ler için verimlilik artışında nasıl bir role sahip olabileceği ve KOBİ’ler arasında kullanımının nasıl yaygınlaştırılabileceği tartışıldı.

TEPAV Program Yöneticisi Ozan Acar toplantıda yaptığı sunumda, kentleşme oranının gelişmiş ülkeler ortalamasına yakınsadığı Türkiye’de, yapısal dönüşüm kaynaklı büyümenin sonuna gelindiği ve verimlilik artışlarının devamı için yeni bir kaynağa ihtiyaç olduğu değerlendirmesini yaptı. Verimlilik artışlarını sağlayacak yeni kaynağın şirketler kesimi olabileceğini vurgulayan Acar, şirketlerin, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımını arttırarak verimliliklerini arttırabileceklerini ve bu sayede ekonomi genelinde yeni bir verimlilik artışı dalgası sağlanabileceğini belirtti.  Acar bulut bilişimin bu noktada sağlayacağı fayda ve ekonomik hacimdeki artışın yadsınamayacak seviyede olduğu ifade etti.

Sunumun ardından gerçekleştirilen tartışma oturumunda katılımcılar bulut bilişimin hem güvenilirliği hem de güvenliği konularındaki yanlış algının nasıl pozitif olarak değiştirilebileceği üzerinde tartıştılar. KOBİ’lerin bulut bilişime olan ihtiyaçları, Türkiye’de bulut bilişimin yaygınlaştırılmasında, teşviklerle, sanayi-devlet işbirliğiyle nasıl bir ekosistem yaratılması gerektiği de ele alınan konular arasında yeraldı.

KOBİ’lerde Bulut Bilişimin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında bir anket çalışması yapılacak. Ardından tüm bulgular ve KOBİ’lerde bulut bilişimin yaygınlaştırılması için geliştirilen politika önerileri Microsoft’un işbirliğiyle bir rapor kapsamında sunulacak.

Yazdır

« Tüm Haberler