logo tobb logo tobbetu

Uluslararası Ticarete Uyum Maliyetlerinin Azaltılması Konulu T20 Çalışması Yayınlandı TEPAV’ın katkılarıyla hazırlanan Politika Notu G20 ülkelerinin yöneticilerine sunulacak
Haber resmi
18/06/2018 - Okunma sayısı: 2636

 

Ulusların birbirleri ile ticaretinin yarattığı fayda gerek kuramsal, gerek ampirik sayısız çalışmalarda ortaya konulmuşken; serbest ticaretin ulusal refaha, büyümeye ve istihdama katkıları ortadayken, ticaret devlerinin “ticaret savaşlarına” girmesi neden? Görünürde ticaret ortaklarının pazarlarını yeteri kadar açmadıkları, kendi üreticilerini destekledikleri, çok düşük ücretler, çalışma ve çevre standartları sayesinde haksız ticaret yaptıkları iddiaları olsa da cevabın ardında yatan temel neden, serbestleşen ticaretin getirdiği rekabet ortamına yerli üretim faktörlerince uyum sağlayabilme maliyetinin (trade adjustment cost) yüksekliğidir. Bu maliyetin azaltılmasına odaklanmak yerine korumacılık yoluyla soruna çözüm aramak, ticaretin yaratacağı faydayı azaltacak, kamuoyunda giderek ticaret anlaşmalarına karşı bir kesimin genişlemesine yol açacak ve en yakın müttefikleri birbirine küstürecektir. Amaç, ticari bütünleşmeyi sağlarken, ticaretin serbestleşmesinden kayba uğrayan kesimlerin desteklenmesi ve uyum maliyetlerinin azaltılmaya çalışılması olmalıdır.

G20 bçerçevesinde oluşturulan T20 (Think20) grubunun Ticaret, Yatırım ve Vergi İşbirliği Görev Gücü üyeleri tarafından hazırlanan “Mitigating the Adjustment Costs of International Trade” (Uluslararası Ticaretin Düzenleme Maliyetlerini Azaltma) başlıklı Politika Notu, içinden geçtiğimiz dönemde yaşanan küresel ticarete ilişkin tartışmalara ışık tutmak ve çözüm önerileri getirmek amacıyla bu konuya parmak basıyor.

Aralarında TEPAV G20 Çalışmaları Merkezi Direktörü Dr. Sait Akman’ın da bulunduğu ticaret politikası konusunda çalışan uzman ve akademisyenler tarafından hazırlanan T20 çalışması ticaret anlaşmalarının sonucu ulusal refah artışı yanında ticaretten zarar gören kesimlerin bu uyumu nasıl sağlayabileceklerine ilişkin öneriler sunuyor.

Çalışma küresel ticaret artarken sürekli ve yüksek boyutta bir uyum maliyeti de yaşandığını ortaya koyarken, bu maliyetin azaltılmasına yönelik çabaların yetersiz kalabildiğine dikkat çekiyor. Çalışma ayrıca ticarete uyum maliyetinin azaltılması için rekabetçi olmayan sektörlere ve çalışanlara yönelik uygulanacak sosyal politikalar, faktör mobilitesini sağlayacak önlemler, yatırım ortamının iyileştirilmesi girişimleri ve bu amaçla uluslararası eşgüdümün önemi üzerinde duruyor. Bu çerçevede özellikle ulusların kendi iç ekonomik önlemleri yanı sıra G20 ülkelerinin kendi aralarında işbirliğinin ve iletişiminin sağlanmasının gereğinin ve uluslararası kuruluşların yeni görev ve mekanizmalara olan ihtiyacının altı çiziliyor.

T20 Politika Notu için bkz.: https://t20argentina.org/publicacion/mitigating-the-adjustment-costs-of-international-trade/

Etiketler:

« Tüm Haberler