Arşiv

 • Temmuz 2019 (3)
 • Haziran 2019 (12)
 • Mayıs 2019 (14)
 • Nisan 2019 (13)
 • Mart 2019 (14)
 • Şubat 2019 (13)
 • Ocak 2019 (17)
 • Aralık 2018 (14)
 • Kasım 2018 (14)
 • Ekim 2018 (17)
 • Eylül 2018 (13)
 • Ağustos 2018 (19)

  Etiketler

  İnşaat işinden unicorn çıkmaz demeyin, bakın WeWork var
  Güven Sak, Dr. 30 Nisan 2018
  Yeni teknolojik devrim deyince, benim aklıma hemen yok olacak meslekler geliyordu eskiden. Halbuki ne yaptığımız kadar, nasıl yaptığımız da değişiyor. Ofis kavramının dönüşmeye başladığı yeni bir dönemdeyiz.  Ne kadar çok şey değişiyor? Starbucks, nasıl yalnızca kahve satmıyor ve aynı anda müşterilerine içinde yaşayıp çalışabilecekleri ferah mekân sağlıyorsa; 2010 yılında kurulan WeWork (@WeWork) de ofis kavramını benzer bir biçimde dönüştürüyor. WeWork, 2017 yılında, 8 milyar dolar daha ek yatırım aldı ve değeri 20 milyar doları aştı. Gayrimenkul sektöründen de bir unicorn (tek boynuz) çıktı. “Olmaz, inşaat sektöründen tek boynuz çıkmaz!” demeyin diye size bir anlatayım istedim. Gidişata bakınca, öyle ya da böyle, yakında Türkiye’de inşaat sektörünün hem iş yapma biçimini, hem de imajını [Devamı]
  Trump, İran ve Ortadoğu’da yeni şiddet dalgası
  Nihat Ali Özcan, Dr. 27 Nisan 2018
  Ortadoğu’da kaos sürüyor. Her ne kadar gündemi Suriye, Irak, Yemen, Libya işgal ediyor gibi görünse de liste dışındaki diğer ülkelerde de işler pek yolunda gitmiyor. Birçok ülkenin iç siyasetinde belirsizlikler artıyor. Ekonomik sorunlar derinleşiyor. Güvenlik konuları sınırları aşarken, bölge dışı devletleri de içine alacak biçimde genişliyor. Tıpkı, gerilimin her geçen gün arttığı ABD-İran ilişkilerinde olduğu gibi.Trump, kendisinden önceki başkan Obama’nın giderayak, “başarı” olarak ilan ettiği İran Nükleer Anlaşması’nın eksik olduğu iddiasını sürdürüyor. Eksikliklerin giderilmesi için verdiği süre 12 Mayıs’ta doluyor. Muhtemelen bu tarihten itibaren İran’a uygulanacak yeni yaptırımlar daha detaylı tartışılacak. Trump, hamlesine destek bulmak için AB liderlerini ikna etmeye çalışıyor. N [Devamı]
  Dünya, QE’den QT’ye geçerken, Türk Lirası açıkta yakalandı
  Güven Sak, Dr. 26 Nisan 2018
  Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında psikolojik eşiğin altına düşmesi, Türkiye’de cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ile ilgili planları bozdu. Seçimleri erkene aldırdı. Çok değil, daha mart ayının başlarında 1 dolar almak için 3 lira 80 kuruş vermek yetiyordu. Bir ay içinde lira yaklaşık yüzde 7,5 değer kaybetti. Daha bu Nisan ayında 4 lira eşiğini yıktı geçti. Dolar bir aylık bir sürede, bayır aşağı gidince, yöneticilerimiz, “bu ekonomi ile 2019 Kasım’ını beklemeye sinir dayanmaz” deyip seçimi erkene almak zorunda kaldı sanki. [Devamı]
  İki ayaklı kırılganlığı azaltma programı
  Fatih Özatay, Dr. 25 Nisan 2018
  Seçimden sonra yapısal sorunlara çözüm getirmek üzere ekonomiye odaklanılabilinirse, ele alınması gereken sorunların başında Türkiye’nin yurtdışından kaynak girişine (borçlanmaya) olan bağımlılığı gelmeli. Nasıl azaltılacak?Bu bağımlılık önemsiz düzeylere çekilmedikçe yabancı finans çevrelerinin Türkiye’ye yönelik iştahlarındaki her değişiklik Türkiye ekonomisini etkiliyor. Algılanan riskler nedeniyle risk alma iştahı önemli ölçüde azalıyorsa, önce keskin kur ve faiz artışları gözleniyor. Sonra enflasyon artıyor. Döviz cinsinden borçlu kesimlerin, özellikle de döviz borçları döviz alacaklarından oldukça fazla olan şirketlerin bilançoları bozuluyor. Daha az dış kaynak, bir süre sonra kredi arzını olumsuz etkiliyor. Aynı koşullarda kredi talebi de düşüyor. Tüm bu gelişmeler büyüme oranını dü [Devamı]
  Varlık fonlarının startuplara ilgisi artıyor
  Selin Arslanhan Memiş 24 Nisan 2018
  Varlık fonları, yapıları ve kurulduğu ülkelerin ihtiyaçları gereği farklılık gösterse de, son günlerde ortaklaştıkları önemli bir arayış var. Şirketlerden kamu kurumlarına kadar herkesin ilgisini çeken teknoloji startupları, dünyada etkin çalışan neredeyse tüm varlık fonlarının da gündeminde yer alıyor. Varlık fonlarının son yıllarda devam eden teknoloji yatırımları ve bunun odağını oluşturan startup arayışları dikkat çekici şekilde artıyor. Hatta Uluslararası Varlık Fonları Forumu'nun (IFSWF - International Forum of Sovereign Wealth Funds) en son raporu varlık fonlarının unicorn arayışı üzerineydi.O raporun hazırlanmasının üzerinden neredeyse 2 yıl geçti. O günlerde rapor, farklı bölgelerden varlık fonlarının startuplara ilgisinin artışına, teknoloji yatırımlarının payına dikkat çekerken, [Devamı]
  ABD-Çin mücadelesinin artan askeri boyutu
  Nihat Ali Özcan, Dr. 24 Nisan 2018
  Türkiye’de iç politik tartışmalar heyecan verici olsa da, küresel gelişmelerde bir o kadar ilgi çekici. Tıpkı ABD ile Çin arasında farklı cephelerde devam eden “savaşlar” gibi.Aslında ABD-Çin karşılaşmasının kaçınılmaz olduğu önceden belliydi. Çin’in konumu ve ABD için ifade ettiği mana, tek başına 1980’lerin Japon ekonomisi ve Sovyetler Birliği askeri gücünün bileşimi gibi duruyor. Çin siyasi, ekonomik, mali, ticari, teknolojik ve askeri alanda tek başına geliyor ve bunu fazla “gürültü çıkarmadan” yapıyor. Çin “sesiz” ilerleyişini İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin kurduğu, ekonomik, mali, ticari, siyasi düzene borçlu. Bu düzenden istifade ederek ABD’nin tahtını sallıyor. Gelişmeler bugünkü haliyle devam ederse ABD’nin kâbusunun gerçeğe dönüşme ihtimali var.Nitekim TEPAV’da direktör, [Devamı]
  PKK, terör ve seçim
  Nihat Ali Özcan, Dr. 20 Nisan 2018
  Erken seçim kararı gündemi ve öncelikleri değiştirdi. Siyasi partileri yoğun bir çalışma temposu bekliyor. Öte yandan, bu karar sadece siyasi partileri, vatandaşları, ekonomiyi, bürokrasiyi ilgilendirmiyor. Aynı zamanda terör örgütlerini, özellikle de PKK’yı ilgilendiriyor.Seçim kararı politik/askeri strateji izleyen, fırsatları değerlendirme, riskleri azaltma arayışındaki PKK’yı aktif olmaya çabaladığı yaz başında yakaladı. Haliyle de örgüt acilen, kısa dönem taktiklerini gözden geçirmek zorunda.PKK, 2014 sonundan itibaren yönetmekte zorlandığı yeni bir sürece girdi. Kobani hadisesiyle Suriye’de büyük avantajlar elde etti. Ne var ki Suriye’deki kazanımların örgüte maliyeti de bir o kadar sarsıcı oldu. ABD desteğiyle DAEŞ’e karşı yürüttüğü operasyonlarda binlerce mensubunu kaybetti.Öte yan [Devamı]
  Osmanlı’ya karşı neden Selefilik?
  Hilmi Demir, Dr. 20 Nisan 2018
  Muhammed bin Abdulvehhab’ın dînî daveti Osmanlının temsil ettiği İslam medeniyetini külliyen reddetmek üzerine kuruluydu. Osmanlı kültür havzası Tasavvuf ve Kelam üzerinden bir bilim çevresi inşa etmişti. Her medeniyet metafizik bir gerilim üzerine kurulur. Batı medeniyeti Orta Çağ metafizik gerilimi üzerine onunla hesaplaşarak yükselmiştir. Kelamın dolayısıyla metafiziğin reddi İslam medeniyet davasından vazgeçmenin ve İslam’ı salt sosyo-politiğe hapsetmenin ilk işaretiydi. Vehhabilik ilk saldırısını bu ikisi üzerine yöneltti. “Taşköprü-zâde Miftahu’s-sa’âde’sinde ifade ettiği Ehl-i sünnetin iki imamı vardır” tespitine karşı çıkmakla işe başladılar. Vehhabilere göre insanların bu kelami mezhepleri terk ederek selef akidesine iman etmesi gerekiyordu...Peki Eş’arilerin ve Matüridilerin akid [Devamı]
  İran’da bile Snapp varken buralarda taksi plakası rantı mı kalır?
  Güven Sak, Dr. 19 Nisan 2018
  İran ve ekonomi dendiğinde benim aklıma hemen “direniş iktisadı” ifadesi geliyor.  Doğrusu ya, ben kavramı ancak geçen yıl benimle bir mülakat yapmaya gelen bir İranlı iktisatçıdan duydum. Bana uzun uzun “direniş iktisadı ve direniş ekonomisinden bahsetmişti İranlı dostum. Hâlbuki ifadeyi ilk kez 2012 yılında İran’ın yüce lideri Ayetullah Hamaney kullanmış, sonradan öğrenmiştim. [Devamı]
  Maratona koşarak devam edebilecek miyiz?
  Fatih Özatay, Dr. 18 Nisan 2018
  Önce yüzeysel kalayım: Önemli makroekonomik göstergelere bakıyorum. Sadece yüzeysel olmakla yetinmiyorum, seçici de oluyorum. Tüm önemli göstergelere değil de bir kısmına odaklanıyorum. Durum şöyle: [Devamı]