logo tobb logo tobbetu

Anahtar Kelimeler: 20

“Yerel yönetimler ve yenilenebilir enerji alanında kapsayıcı bir planlama ve katılımcı bir yöntemle gerçekleştirilecek olan uygulama süreci çok önemli” Yeni Enerji Dergisi Röportaj / Dr. Asmin Kavas Bilgiç
Haber Resim
04/10/2019     Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 93’ünün belediye sınırları içerisinde ve bunun yüzde 77,6’sının büyükşehir belediyelerinde yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve fos [Devamı]
Yerelde Katılım, Saydamlık ve Hesap Verebilirliği Arttıracak 4 Rehber Kitap… TEPAV uzmanlarının hazırlanmasında katkı sunduğu kitaplar Yönetişim ve Katılım, Vatandaş Karnesi, Sosyoekonomik Haritalama ve Bütçe İzleme üst başlıklarını taşıyor
Haber Resim
21/08/2014 ANKARA- Yerel düzeyde sunulan kamu hizmetlerinin başta kent konseyleri olmak üzere kentteki tüm paydaşlar tarafından derinlemesine değerlendirilmesini ve izlenmesini sağlayarak yerel düzeyde katılımcı demokrasiyi, şeffaflığı ve hesa [Devamı]
Kamu ve Belediye Hizmetlerinin Yerel Seçime Etkisi Değerlendirme Notu / Hasan Çağlayan Dündar
Haber Resim
06/05/2014 "TÜİK, Nisan ayı ortalarında “Yaşam Memnuniyeti Araştırması”nın 2013 yılı sonuçlarını yayımladı. Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2013 yılında ilk defa il bazında yapıldı. Araştırmada, mutluluk verilerinin yanında kamu [Devamı]
TEPAV Direktörü Sak: “ Yerel Katılım Kanalları Açılmalıdır” 15. Kamu Kalite Sempozyumu Ankara’da yapıldı
Haber Resim
27/02/2014 ANKARA – TEPAV Direktörü Güven Sak Türkiye’deki hesap sorma kültürünün gelişmesi için yerel seviyede vatandaşların karar alma mekanizmalarına katılımının arttırılması gerektiğini söyledi. Türkiye Kalite Derneği (KalDer) [Devamı]
TEPAV 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Hazırladı Çalışmada, kadın erkek arasındaki eşitsizliğin en az olduğu iller İstanbul, Tunceli, Bolu, Düzce ve Eskişehir,  kadınların en güçlü olduğu iller ise İstanbul, Tunceli, Tekirdağ, Ankara ve Eskişehir olarak belirlendi.
Haber Resim
29/01/2014   ANKARA- TEPAV 81 il için toplumsal cinsiyet eşitliği karnesi hazırladı. Karne kapsamında “Yereller İçin Cinsiyet Eşitliği Endeksi” ve “Yereller İçin Toplumsal Cinsiyet Güçlenme Endeksi” oluşturuldu ve iller kadınlara sun [Devamı]
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Reform Açısından Önemli mi? Değerlendirme Notu / Selçuk Sertesen
Haber Resim
07/11/2013 "1992 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla bazı maddelerine çekinceler konularak yürürlüğe konulan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, uzun bir sessizliğin ardından ilk olarak 2011 genel seçimleri öncesinde, ardından yeni anayasa [Devamı]
TEPAV’da Gündem: Türkiye’nin Yerelleşme Gündemi ve İsveç Deneyimi… Toplantıda yetki, görev ve sorumlulukların merkezi devletten yerel yönetime aktarılmasına yönelik olası bir reform sürecindeki stratejik konular tartışıldı.
Haber Resim
08/10/2013   ANKARA - TEPAV ve Stockholm Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Enstitüsü (Stockholm University Institute for Turkish Studies - SUITS), 8 Ekim 2013 Salı günü “Üniter Devlette Yerelleşme: İsveç Örneği ve Türkiye" başlıklı bir [Devamı]
Yerel Yönetişim Projesi, 26 Belediyenin “Katılımcılık” Sözüyle Tamamlandı AB destekli projeyle, yerel yönetimlerin planlama kapasitesinin, yerelde katılım mekanizmalarının ve katılımcı karar alma kültürünün geliştirilmesi amaçlandı.
Haber Resim
27/09/2013   ANKARA – TEPAV’ın İçişleri Bakanlığı’na teknik destek sağladığı “Stratejik Yerel Yönetişim Projesi”, 26-27 Eylül 2013 tarihlerinde düzenlenen ulusal konferans ile tamamlandı. Proje çıktılarının değerlendirildiği [Devamı]
Garaj’dan Çıkan Mobil Uygulamalar Kullanıcıyla Buluşmaya Başladı Girişimcilik merkezi Garaj’da geliştirilen projelerin pek çoğu ürün haline gelerek, mobil uygulama marketinde yer almaya başladı.
Haber Resim
23/08/2013 ANKARA - TEPAV ve TOBB ETÜ tarafından Viveka ortaklığında hayata geçirilen Garaj’da geliştirilen projeler, kullanıcıyla buluşmaya başladı. Girişimcilik merkezinden destek alan genç girişimciler, birbiri ardına yeni ve yaratıcı m [Devamı]
Katılımcı Politika Geliştirme Örnekleri ve İzmir Deneyimi Değerlendirme Notu / Selçuk Sertesen
Haber Resim
31/07/2013   "Kentlerin yönetimi, kentsel hizmetlerin planlanması ve bölgesel kalkınma önceliklerinin belirlenmesi gibi hem (yerel ve merkezi düzeyde) birden fazla kurumun sorumluluk alanına giren hem de sonuçları farklı paydaş gruplarını doğr [Devamı]