logo tobb logo tobbetu

Krizin Etkilerine Karşı Endüstri İlişkileri Uygulamaları, Brüksel’de Tartışıldı AB’ye aday ve üye altı ülkenin, TEPAV’ın da içinde bulunduğu ortak kuruluşlarından uzmanlar, araştırma projesi kapsamında biraraya geldi.
Haber resmi
06/07/2012 - Okunma sayısı: 2302

BRUKSEL – “Ekonomik Krizin Endüstri İlişkileri Sistemlerine Etkileri: Toparlanma Aracı Olarak Politika Tepkileri” başlıklı proje kapsamında Bulgaristan, Estonya, Polonya, Hırvatistan, Makedonya ve Türkiye’den uzmanlar 2-6 Temmuz 2012 tarihleri arasında Brüksel’de düzenlenen bir çalışma ziyaretinde biraraya  geldi. Ziyaret boyunca küresel ekonomik krizin etkilerine cevap vermek üzere tasarlanan endüstri ilişkilerine dair politika ve uygulamalar tartışıldı.

TEPAV proje ekibi, ekonomik krizin Türkiye’de ulusal endüstri ilişkileri sistemine etkisi üzerine Ulusal Araştırma Raporu’nu hazırlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, projenin lider yürütücü kuruluşu olan Ekonomik Kalkınma Merkezi (Center for Economic Development - CED)’ne Temmuz 2012 sonunda sunulmak üzere bir taslak rapor hazırlandı. Proje grubu şimdiye kadar çeşitli işveren sendikaları ve meslek kuruluşları ile birebir görüşmelerde bulundu. Önümüzdeki günlerde projenin diğer paydaşlarıyla benzer görüşmeler yapılacak.

Brüksel’de yapılan görüşmelerde ise birçok ülkenin krizin etkilerine karşı benzer politikalara başvurduğu görülürken, Türkiye’nin kriz deneyiminde olduğu gibi özel sektörün yeni uygulamalarının ve kampanyaların da krizin etkilerini azaltmada önemli rol oynayabileceğine dikkat çekildi. Çalışma ziyaretinde ayrıca, ülkelerin araştırma gruplarından temsilcilerin yaptığı kısa sunumlarla ilgili ülkelerde gerçekleşen sosyal diyalog örnekleri özetlendi ve ulusal araştırma raporunda gelinen aşama konusunda bilgi verildi.

“Ekonomik  Krizin Endüstri İlişkileri Sistemlerine Etkileri: Toparlanma Aracı Olarak Politika Tepkileri” isimli proje, Bulgaristan’dan Ekonomik Kalkınma Merkezi (Center for Economic Development) liderliğinde TEPAV (Türkiye), Araştırma ve Politika Yapımı Merkezi (Center for Research and Policy Making - Makedonya), Tarfu Üniversitesi Euro College (Estonya), Ticaret Birlikleri Konfederasyonu (Bulgaristan), Kamu İşleri Enstitüsü (Institute for Public Affairs - Polonya) ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (Institute for International Relations - Hırvatistan) ile yürütülüyor.

Yazdır

« Tüm Haberler