Arşiv

 • Mart 2024 (2)
 • Şubat 2024 (19)
 • Ocak 2024 (18)
 • Aralık 2023 (17)
 • Kasım 2023 (14)
 • Ekim 2023 (15)
 • Eylül 2023 (12)
 • Ağustos 2023 (21)
 • Temmuz 2023 (18)
 • Haziran 2023 (13)
 • Mayıs 2023 (9)
 • Nisan 2023 (9)

  Cuma şokunun yarattığı iki belirsizlik
  Fatih Özatay, Dr. 03 Mayıs 2007
  Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde olan biten ve de özellikle cuma günkü duyuru bir şok niteliğinde ekonomi için. Artık farklı bir dünyadayız. Ekonominin bundan sonra nasıl şekilleneceğini öncelikle iki iç gelişme belirleyecek: Genel seçimden nasıl bir sonuç çıkacağı ve cumhurbaşkanlığı seçiminin biçiminin, sürecin kendisinin ve sonucunun gerginlikleri artırıp artırmayacağı. İkisi de belirsiz. [Devamı]
  Ekonomi nasıl etkilenir?
  Fatih Özatay, Dr. 30 Nisan 2007
  Mayıs 2006'da dış piyasalarda başlayan çalkantı 'bize benzer ülkeleri' olumsuz yönde etkilemişti. Bize özgü nedenlerle bizim piyasaların etkilenmesi çok daha fazla olmuştu. Bu nedenlerin başında Merkez Bankası yönetiminin değiştirilmesi sürecindeki gariplik ile Danıştay saldırısının yarattığı gerginlik vardı. Şu satırlar, 18 Mayıs tarihli 'son günlerde yaşananlar üzerine' başlıklı yazımdan: [Devamı]
  Önce deprem mühendisleri, sonra ekonomistler ve şimdi de hukukçular
  Fatih Özatay, Dr. 29 Nisan 2007
  Dışarıdan bakıldığında Türkiye'de neden bu kadar gürültü koparıldığını anlamanın hiç de kolay olmadığı bir alay sorun var. Giderek kördüğüme dönüşüyorlar, Türkiye'ye önemli bir zaman yitirtiyorlar, boşa enerji harcatıyorlar. [Devamı]
  Dövize alım müdahalesi gerekiyor mu?
  Fatih Özatay, Dr. 26 Nisan 2007
  Pazartesi günkü yazımda, önümüzdeki dönemde olumsuz bir şokla piyasaların karışması durumunda, Merkez Bankası (MB) kura müdahale etmeli mi sorusunu yanıtlamaya çalışmıştım. Bugün ise tersi bir durumu ele alıyorum: Kur daha da aşağı doğru düşme eğilimine girerse, MB piyasaya alım yönünde müdahale etmeli mi? Önce son yazımda ulaştığım sonuçları özetleyeyim: [Devamı]
  Döviz müdahalesi gerekiyor mu?
  Fatih Özatay, Dr. 23 Nisan 2007
  Başlıktaki sorunun uzun ve doğru hali şöyle: 'Şoklara bağlı olarak hızla döviz kuru artarsa, Merkez Bankası (MB) dövize müdahale etmeli mi? Geride bıraktığımız yılın mayıs ayında başlayan büyük dalgalanma sonucu kısa sürede döviz kurunda oldukça önemli oranda artış oldu. Belli bir süre sonra MB yüklü miktarda döviz satarak kura müdahale etti. MB'nin tepkisi, sadece müdahale şeklinde değildi; aynı dönemde faiz haddi oldukça yüksek bir düzeye sıçratıldı ve piyasadaki likiditeyi ayarlamaya yönelik bir takım önlemler alındı. [Devamı]
  Enflasyonu düşük olanlar çok oynak, inatçıların ise enflasyonu yüksek
  Fatih Özatay, Dr. 22 Nisan 2007
  Yıllık tüketici enflasyonun uzun bir süredir dar aralıkta seyrettiğini gözlüyoruz. Ne yukarıya ne de aşağıya doğru belirgin bir eğilim alıyor. Ne de inatçı! 2004 yılının başından bu yana yıllık enflasyonun ortalama değeri yüzde 8.9 olmuş. Bu dönemde enflasyonun aldığı en yüksek değer 11.7, en düşük değer ise yüzde 7.1.Merkez Bankası'nın yayımladığı raporlardan da biliyoruz; bu davranış biçimi alt gruplara inildiğinde büyük farklılıklar gösteriyor. Bazı alt endeks gruplarındaki enflasyon son derece inatçı iken, bazıları tam aksine, son derece oynak. [Devamı]
  Marifet bu işin neresinde?
  Fatih Özatay, Dr. 19 Nisan 2007
  Son verilere göre işsizlik oranında belirgin bir iyileşme gözlendi: Bu oran bir yıl önce yüzde 11.8 düzeyindeyken, içinde bulunduğumuz yılın ocak ayında yüzde 11'e düştü. Bu iyileşmeye karşın, işsizlik oranımız yüksek. Bir noktaya dikkat etmekte yarar var. Bu oran, çalışabilir yaştaki nüfusun (15-64 yaş arası) ne kadarının işgücüne katıldığına dayanılarak hesaplanıyor. İşgücü sayısı ile istihdam edilen kişi arasındaki fark işsizleri veriyor. İşsiz sayısının işgücü sayısına bölünmesiyle işsizlik oranı bulunuyor. [Devamı]
  Enflasyon hedefini yükseltmeli
  Fatih Özatay, Dr. 16 Nisan 2007
  Yabancı yatırımcıların bizim gibi ülkelere yönelik risk alma iştahları 2004 ve sonrasında sürekli oynaklık gösterdi. Özellikle son bir yıl içerisinde bu tür hareketlere bağlı olarak kur ve faiz haddinde önemli dalgalanmalar gözledik. Geçen sene mayıs ayında başlayan büyük çalkantı kur ve faizde çok kısa sürede büyük miktarda yükselişe yol açtı. Nisan ve mayıs ayı enflasyonlarının dışsal unsurlara bağlı olarak beklenen düzeylerin çok üzerinde çıkmasının da etkisiyle enflasyon bekleyişleri bozuldu. Hedef ile uyumlu düzeyde iken, beklenen enflasyon kısa sürede yükseldi. [Devamı]
  Yüzde 6 dolaylarında bir enflasyona dudak bükmek: Bugünleri de mi görecektik?
  Fatih Özatay, Dr. 15 Nisan 2007
  2004 başlarından bu yana enflasyon yüzde 8-10 aralığında salınıp duruyor. Üç yılı aşan bir süredir enflasyonda bir eğilim değişikliği gözlenmemesi, ilerisi için bizleri kuşkulandırıyor. Bu inatçılığı kırmak nasıl mümkün olacak sorusu zihinleri meşgul ediyor.Öte yandan geçmişle karşılaştırıldığında enflasyon açısından son yıllarda çok olumlu gelişmeler yaşandığı açık. 1989-2001 döneminde (yıl ortası) enflasyonun ortalaması yüzde 72 olmuş. Oysa son beş yılın ortalaması yüzde 18.6 düzeyinde. Son üç yılın ise yüzde 8.8. [Devamı]
  Kurun düzeyi ne olmalı?
  Fatih Özatay, Dr. 12 Nisan 2007
  Çoğu iktisatçı şu saptamada anlaşıyor: Kuramın en başarısız olduğu alanların başında döviz kurunun nasıl belirlendiğinin açıklanması geliyor. Mesela, kurun denge düzeyinin ne olması gerektiği sorusunun yanıtlanması o kadar kolay değil. Çeşitli yaklaşımlar var, ama genellikle yetersiz kalıyorlar. [Devamı]